Del: - -

Træk

Oplevelsen af træk er ubehagelig og kan over længere tid give forskellige muskellidelser. Træk skyldes ofte forkert ventilation eller utætte vinduer.

Når personer oplever træk, skyldes det ubehagelige luftbevægelser med for lav temperatur, hvor der sker en lokal afkøling af kroppen. Bevægelserne i luften opstår som regel som følge af ventilation, åbne eller utætte vinduer, og når f.eks. kolde ruder frembringer temperaturforskelle i lokalet.

Vinduer

Træk fra vinduer kan have forskellige årsager og skal derfor afhjælpes på forskellige måder. Generelt er det en fordel at flytte stillesiddende arbejde et stykke væk fra vinduer, da man i den situation er mest følsom over for træk.

Utætte vinduer kan give træk for de medarbejdere, der arbejder tæt på vinduet. I det tilfælde må man undersøge, hvor luften trænger ind og derefter udskifte enten tætningslister eller fugen mellem karm og vindue.

Vinduer er ofte dårligere isolerede end resten af ydermuren, og de vil derfor være særligt kolde om vinteren. Det kan medføre, at man oplever kuldestråling, fordi kroppen afgiver sin varme til den kolde rude, og det opleves som træk. Det er sjældent et problem ved normale termoruder, men kan opstå i ældre bygninger med gamle vinduer.

Ved kolde ruder kan man også opleve kuldenedfald, fordi kold luft er tungere end varm. Jo højere vinduet er, jo hurtigere strømmer den kolde luft, der opleves som træk. Det kan afhjælpes ved at bryde luftstrømmen med hylder eller sprosser på vinduet. De må dog ikke medføre, at den kolde luft tvinges ud i nakken på medarbejderen. Hvis radiatoren placeres under vinduet, kan den varme opadgående luftstrøm modvirke kuldenedfaldet.

Ventilation

I lokaler med mekanisk ventilation, hvor luften blæses ind, er der ofte flere klager over træk. Det kan være en mulighed at ændre på indblæsningssted og indretningen i rummet, så luftstrømmene bliver mindre generende.


Senest revideret den 18. august 2020