Del: - -

Regler: Hvor varmt og hvor koldt må det være?

Hvornår er det for varmt til at gå på arbejde? Og hvordan skal man forstå det, der står i loven om temperaturer på arbejdspladsen?

Hvad siger loven?

”Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22°C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25°C. Kan denne temperatur ikke holdes, selv ved normale udetemperaturer, bør det undersøges, hvad årsagen hertil kan være.”

Sådan står der i Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.12, som er en vejledning i at tolke den gældende lovgivning.

Læs også: Måling af temperatur og træk

Hvor varmt må det være?

I vejledningen står ligeledes: ”Under særlige klimaforhold, fx hedebølge, må det accepteres, at temperaturen ikke kan holdes under 25°C i rummet, men det kan da være nødvendigt at træffe foranstaltninger, der sikrer de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare”. Herunder nævnes flere pauser og lettere påklædning (fx hvis de ansatte har pligt til at bære uniform).

Således giver arbejdsmiljøloven en række retningslinjer for, hvordan man kan forholde sig til høje temperaturer på arbejdspladsen, men der findes ikke nogen egentlige regler for, hvornår det er for varmt til at være på arbejde i forbindelse med en hedebølge.

Læs mere om hedebølge.

Varme opleves individuelt

Selvom Arbejdstilsynet har sat konkrete temperaturer på deres vejledninger, betyder det ikke, at alle oplever temperaturerne ens. Vi er alle forskellige. Derfor vil nogle finde 22°C behageligt, mens andre vil finde det alt for varmt. Derfor er det væsentligt, at arbejdsmiljøgruppen er lydhøre overfor alle medarbejdere.

Hvor koldt må det være?

Komfortområde mellem 18 og 25°C

Ifølge arbejdsmiljøloven skal der være en passende temperatur for dem, der arbejder i rummet. Hvad der er passende, afhænger af arbejdet, og hvilke fysiske anstrengelser der er i forbindelse med arbejdet.

Komfortområdet ligger mellem 18 og 25°C alt efter aktivitetsniveauet. Generelt gælder:

  • Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 °C
  • Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse ikke bør komme under 15 °C
  • Arbejde med stærk legemlig anstrengelse ikke bør komme under 10°C, opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse
  • Jævn temperatur og temperaturregulering uden træk

De angivne temperaturer fremstår ikke som tydelige grænser, hvilket understreges i bekendtgørelse nr. 96 om faste arbejdssteders indretning:

”I arbejdstiden skal temperaturen i arbejdsrummene være tilpasset den menneskelige organisme under hensyn til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de ansatte udsættes for. Temperaturforholdene i arbejdsrummet skal være uden generende temperaturforskelle.”

Det vigtige i arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser er ikke de eksakte grænser for, hvor koldt det må være. Det vigtige er medarbejdernes velbefindende og personlige grænser. Hvis medarbejderne fryser, er det tid til at tage affære.

Meningen med de lidt vage formuleringer er, at der selvfølgelig kan opstå uforudsete eller ekstreme situationer, som gør det umuligt at opretholde de fastsatte temperaturforhold.

Men samtidig skal der også en ualmindelig god forklaring til, hvis man ikke lever op til kravene, mens forholdene vurderes som ’normale’.

19 grader på offentlige arbejdspladser

En række offentlige arbejdsgivere undlader at varme arbejdspladser som kontorer og skoler op til mere end 19 grader. Hvis man har stillesiddende arbejde, vil en temperatur på 19 grader føles koldt for mange. Arbejdstilsynet skriver, at hvis medarbejdere fryser, har arbejdsgiveren "pligt til at se på, om det er muligt at indføre forebyggende foranstaltninger. Det kan f.eks. være at kompensere for den lavere temperatur gennem pauser med fysisk aktivitet eller lign.”

Det er den enkelte arbejdsplads, som skal vurdere, hvad der er muligt og mest hensigtsmæssigt i deres konkrete tilfælde.

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Generende temperaturforskelle

AT-vejledningen pointerer, at det er vigtigt, at der ikke er generende temperaturforskelle i arbejdsrummet, hvilket vil sige, at varmen skal fordeles jævnt i rummet. Derudover skal temperaturreguleringen ske på en sådan måde, at de ansatte ikke udsættes for sundhedsskadelig træk.

Arbejdstilsynet (AT vejledning A.1.2-1, 2008) anbefaler, at der ikke er temperaturudsving på mere end fire grader i det samme rum.

For eksempel bør temperaturen ved gulvet og temperaturen i hovedhøjde ikke variere mere end højst fire grader. Der bør heller ikke være større temperaturudsving i løbet af dagen.

Det betaler sig at overholde reglerne om kulde og varme

Det kan godt svare sig at overholde reglerne om temperatur på arbejdspladsen. Det har nemlig stor betydning for produktiviteten.

Læs mere om det i: Fakta om indeklima og produktivitet


Senest revideret den 23. oktober 2023