Del: - -

Find årsagen til jeres kuldeproblemer

Før I begynder at løse problemerne med kulde, bør I undersøge, hvor stort problemet er, og hvad årsagen kan være.

Kulde er et relativt begreb og hænger tæt sammen med den fysiske aktivitet og folks individuelle referencer. Men hvis I fryser på jobbet, og det ikke hjælper at bevæge sig eller tage mere tøj på, er det nok, fordi det er for koldt. Og så er det en god idé at finde ud af hvorfor.

Læs også:

Hvor og hvornår er det koldt?

I vintermånederne kan kulde blive et problem på nogle arbejdspladser, men træk kan også få os til at fryse om sommeren.

Typisk er ældre bygninger udsat, da de kan være dårligere isoleret end nyere bygninger. Er det koldt i nye bygninger, kan det skyldes for lav indblæsningstemperatur eller træk fra ventilationsanlæg, døre eller lignende. 

"Kuldeproblemer er særligt udtalt i ældre bygninger, som er præget af manglende vedligeholdelse."

Det siger Peter Aufeldt, som er centerchef for Teknologisk Institut - Bæredygtigt Byggeri. Tidligere var han hos Orbicon, der hvert år fik flere henvendelser om kuldeproblemer på de danske arbejdspladser.

Før I begynder at løse problemerne med kulde, bør I undersøge, hvor stort problemet er, og hvad årsagen kan være. Er det et fælles problem, vil det være en fordel at være sammen om at finde frem til årsagerne.

Grundlæggende årsager til problemer med kulde

Der er primært fem årsager til, at man oplever kulde:

  • Kolde vægge og vinduer kan give kuldenedfald og en følelse af træk.
  • Kolde vægge og vinduer kan endvidere give kuldestråling i umiddelbar nærhed.
  • Utætheder i facaden giver også træk – og kulde siver eller blæser ind udefra.
  • Træk og kulde fra indgangspartier og lignende.
  • Dårligt fungerende varme- og ventilationsanlæg samt aircondition.

Er problemet udtalt, kan man ofte selv finde årsagen blandt ovennævnte punkter.

Læs også:

Fornuftige forklaringer

På arbejdspladser som holder til i ældre byggerier eller lette byggerier, eksempelvis pavilloner, er problemer med kulde ofte forbundet med manglende isolering eller dårlige vinduer. Her vil man sandsynligvis også være plaget af overophedning om sommeren.

I nyere bygninger kan kulde skyldes store glaspartier, hvor temperaturen på vinduernes indvendige overflader er lavere end den temperatur, der er i lokalet.

Den indvendige luft ved vinduet afkøles og falder nedad, fordi kold luft vejer mere end varm luft. Luften bliver sat i bevægelse, og det kan opleves som træk.

Arbejder man et sted, hvor der er meget trafik ind og ud ad døre, kan det meget let være årsagen til, at det føles koldt.

Målinger kan præcisere årsagerne

Er man i tvivl om årsagen, kan en teknisk afdeling eller et rådgivningsfirma foretage målinger af temperaturer, termografering af facader, måle lufthastigheder og tjekke installationer.

Læs også vores artikel om måling


Senest revideret den 23. oktober 2023