Del: - -

Løsninger på kuldeproblemer

Gode råd til selvhjælp og gode råd til langsigtede og mere gennemgribende løsninger

Inden I bestiller eksterne konsulenter eller kaster jer ud i store investeringer i renovering og nye vinduer, så bør I undersøge, hvad I selv kan gøre på arbejdspladsen.

Gode råd til selvhjælp

Ifølge Peter Aufeldt, der indtil 2019 var afdelingschef i Orbicon, findes der en række ting, man selv kan sørge for på arbejdspladsen. Det er typisk vedligeholdelse og justering af anlæg, der kan afhjælpe og forebygge problemer med kulde og indeklima.

Kører varmeanlæg mv. som det skal?

 • Er evt. natsænkning justeret til vintertid?
 • Er der luft i radiatorerne? De skal jævnligt luftes ud ved hjælp af ventilen for enden.
 • Fungerer termostaten? Mange termostater sætter sig fast i løbet af sommeren, fordi radiatoren ikke bliver brugt. Hvis der ikke kommer varme på radiatoren, selvom der er skruet op, kan det være fordi ventilen skal ’motioneres’.
 • Er radiatorerne på arbejdspladsen tildækkede, så varmen ikke kan komme ud? Det er vigtigt, at der er rigeligt med luft omkring radiatorerne.
 • Er anlæg til ventilation serviceret og justeret? For kraftig ventilation vil øge generne med træk.

Er bygningen vedligeholdt?

 • Hvis det trækker omkring vinduet, trænger tætningslister måske til udskiftning.
 • Er der huller i facaden? Huller kan f.eks. opstå, når der sparkes en bold ind på bygningen.

Er indretningen optimal?

 • Flyt arbejdspladserne væk fra kolde flader, som fx vinduer.
 • Afskærmning med lukkede reoler, en receptionsdisk eller lignende kan forbedre forholdene, hvis der er træk.
 • Kan døre ud til kolde gangarealer eller uopvarmede rum lukkes af?

Mere gennemgribende løsninger

Hvis ingen af de ovenstående indsatser hjælper, vil det være nødvendigt med mere gennemgribende løsninger. De vil ofte også kunne løse problemer med overophedning i sommerhalvåret.

Det er en god ide at få rådgivning fra en specialist, der også kan lave præcise målinger og analysere årsagen. Løsningerne er for eksempel:

 • Nye vinduer
 • Efterisolering af facaden
 • Nyt varmeanlæg
 • Indgangspartier med luftsluse, roterende døre eller lufttæppe

Ved at forbedre bygningens stand, nedsættes driftsomkostninger til opvarmning, hvilket reelt betyder, at det er investeringer, som tjener sig selv hjem på sigt.

Læs også vores afsnit om energirenovering og afsnittet om vedligeholdelse.


Senest revideret den 24. februar 2021