Indeklima med mindre risiko for smitte

Effektiv rengøring og ventilation resulterer i et indeklima med mindre risiko for at sprede sygdomme som forkølelse, influenza og Corona. Desuden kan dæmpet adfærd og pauser, hvor alle går udenfor, være med til at forebygge smitte. Og så skal man stadig holde afstand og god håndhygiejne.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Der er god grund til at interessere sig for arbejdspladsens ventilationssystem og udluftning, når landet er ramt af en epidemi. Det er nemlig dokumenteret, at et effektivt luftskifte kan minimere risikoen for at sprede smitte med virus som fx Covid 19, influenza og forkølelse.

Det europæiske smitteagentur ECDC samler løbende op på forskningen, som er intensiveret med den seneste pandemi. Det kommer der en række anbefalinger ud af. Den seneste opdatering er fra 11. nov. 2020.

Læs også: Gode råd til at undgå smitte indenfor

For lige at slå det fast en gang for alle: Ventilation kan ikke stå alene. Ifølge ECDC skal man stadig først og fremmest følge retningslinjerne for forsamlingsforbud, afstand, god håndhygiejne, brug af ansigtsmasker, holde sig fra at synge mv.

Superspredere i rum med ringe ventilation

Forskningen i smitte og ventilation er ikke ny. Professor emeritus Peter V. Nielsen fra Aalborg Universitet har forsket i emnet, siden den meget dødelige epidemi med SARS plagede Østen i 2002-2003.

Han var derfor også en af de 34 forskere fra hele verden, der overbeviste verdenssundhedsorganisationen WHO om, at ventilation er et vigtigt supplement til de andre råd om at begrænse smitte med Coronavirus.

”Nogle af de steder, vi har set stor smittespredning med Corona, har netop været i rum med utilstrækkelig ventilation,” siger Peter V. Nielsen.

Dæmpet adfærd gør en enorm forskel

Lukkede rum kan blive inficeret, fordi en smittet person spreder virus med sin udånding. Covid 19 virus sætter sig på store dråber, der falder til jorden inden for cirka 1,5 meter. Det er dem, vi undgår ved at holde afstand, og dem vi kan fjerne ved at gøre rent og holde en god håndhygiejne.

Læs også vores tema om rengøring

Men der sætter sig også virus på meget mindre dråber, som vi udånder, og de er så lette, at de kan blive hængende i luften i timevis. Dem kalder man aerosoler, og de fordeler sig jævnt i hele rummet og ophober sig, hvis man ikke ventilerer. Det bliver særligt slemt, hvis dem, der opholder sig i rummet, ’åbner munden’.

”Vi udånder flere aerosoler, når vi taler og endnu flere, når vi synger eller råber. Vi taler om 80-100 gange mere end ved almindeligt åndedræt, for ikke at tale om host og nys der giver en ekstrem generering af aerosoler,” forklarer Peter V. Nielsen.

Alle i rummet vil altså blive udsat for smitte – og jo flere der er samlet, jo flere kan blive smittet på samme tid. Men man kan altså gøre meget ved at reducere antallet af personer i et rum og ved at styre adfærden.

For pædagoger og lærere vil det være en god idé at undgå konflikter, der kan få folk til at råbe ad hinanden, eller undgå høj aktivitet med råb og hvin.

Frisk luft udefra gør det lettere for immunforsvaret at vinde

Desuden er det effektivt at ventilere og tilføre frisk luft udefra. Generelt anbefales det at øge ventilationsraten, men det er ikke altid muligt, fordi det kan give træk, eller simpelthen fordi ventilationssystemet er for lille.

Derfor anbefaler Peter V. Nielsen, at man supplerer med at åbne vinduer, lave gennemtræk og holde hyppige pauser, hvor man går ud.

”Vi bliver hele tiden bombarderet med virus, og immunforsvaret kæmper imod. Hvis der kun er få virus, så vinder immunforsvaret. Det betyder også, at jo tættere vi er på en smittet person, og jo længere tid, man er et sted med virus, jo sværere er det at modstå den,” siger Peter V. Nielsen.

Han foreslår også, at man kan sætte vinduesventilatorer op og åbner andre vinduer på klem, hvis man ikke i forvejen har et ventilationsanlæg. Det har han bl.a. set som en midlertidig løsning på et hospital i Singapore.

”Det kunne også være en del af løsningen i et besøgsrum på et plejehjem,” foreslår professoren.

Øget ventilation vil i øvrigt også fjerne den afgasning, der er fra de enorme mængder håndsprit, som bruges bl.a. i skoler og daginstitutioner. Læs også Realdanias artikel om håndsprit og luftkvalitet. 

Ifølge ECDC er en relativ fugtighed i indeklimaet på 40-60% optimalt fremfor den meget tørre indeluft, vi typisk har om vinteren. Det vil kunne få flere tunge dråber til at falde til jorden.

”Men der er faktisk ikke publiceret noget afgørende om luftfugtighed i forhold til Corona,” understreger Peter V. Nielsen.

Den danske forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, Peder Wolkoff har dog påvist, at almindelige influenzavirus trives bedre i tør luft, og at der er mindre sygefravær i rum, der har en passende luftfugtighed. Det kan også hænge sammen med, at slimhinderne har mere modstandskraft.

Læs også: Værd at vide om luftfugtighed 

Recirkuleret luft kræver effektive filtre

Mange ventilationssystemer genanvender noget af indeluften ved recirkulation. Det kræver effektive filtre, understreger Peter V. Nielsen.

”HEPA-filtre, som bl.a. bruges i fly og i sundhedsvæsnet, kan fange virus effektivt. Derfor har vi heller ikke set så meget smitte i fly,” siger han og tilføjer, at mundbind også er et slags filter, der begrænser udslip af virus fra smittede personer.

Når der alligevel til tider sker smitte i fly, skyldes det formentlig andre smitteveje end gennem ventilationen – eller ringe vedligeholdelse af filtrene.

I det hele taget bør arbejdspladser vurdere, om ventilationssystemet er vedligeholdt og indstillet optimalt.

Styringen er også væsentlig. Hvis det er styret ud fra parametre som temperatur eller antal personer i rummet, er det ikke sikkert, at det er effektivt nok over for smitte. Den europæiske brancheforening indenfor ventilation og opvarmning, REHVA, anbefaler fx, at der skrues op for luftskiftet fra to timer, før der møder nogen ind, til to timer efter. Se kilde.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skriver i en analyse, at det er nok med en time, men understreger, at man skal undgå behovsstyring af anlægget – og køre med så høj kapacitet som mulig. Se kilde

Trykforskelle kan rumme en særlig risiko

Hvis der er trykforskelle mellem rummene – fx mellem et klasseværelse eller en sengestue og en gang, så kan det trække smitte i en bestemt retning fra et rum med overtryk til et rum med undertryk. Det vil næppe været et scenarie, hvis man har en velholdt balanceret ventilation, der sikrer ensartet tryk i hele bygningen.

Særlige isolationsstuer til tropemedicin er indrettet med undertryk, for at undgå smittespredning. Men den slags stuer er der ikke nok af til Corona patienter.

Åbne vinduer kan også give træk, men det vil være uproblematisk i forhold til smitterisikoen, da luften er ren og frisk.

”Jeg vil gennemgående sige, det er en god ide at åbne vinduerne, uanset hvad. Hvis man er i et rum, hvor det er ved at blive koldt, så er det fordi der er meget frisk luft udefra, der tager over. Og det er et godt tegn,” siger Peter V. Nielsen.

Luftrensere er en mulighed

Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt at ventilere et rum effektivt, kan visse luftrensere bruges. Det er meget udbredt i Kina, hvor Peter V. Nielsen har arbejdet i en årrække.

”Det er ligesom med recirkulation i et ventilationsanlæg. Det kræver, at der er filtre, som kan rense virus i den størrelsesorden, der er brug for,” siger han.

Det europæiske smitteagentur anbefaler luftrensere med HEPA-filter til mindre rum, hvor det ikke er muligt at etablere effektiv ventilation. ECDC anbefaler kun begrænset brug af andre typer luftrensere, fordi der ikke er tilstrækkelig viden om effekten, og fordi der kan være utilsigtede effekter ved luftrensning.

Læs også vores tema om luftrensere.

Tværfaglighed skal udvikle fremtidens løsninger

Coronapandemien har sat smitte så højt på dagsordenen, at løsningerne vil kunne få en positiv effekt på andre smitsomme sygdomme.

Realdania har støttet et projekt, hvor medicinere, ventilationseksperter og arkitekter har skabt tværfaglig forståelse for sammenhængen mellem ventilation og sundhed. Peter V. Nielsen har også deltaget. Målet var at finde fælles fodslag for fremtidens forebyggelse af smitte i indeklimaet. Projektet blev afsluttet med en afsluttende rapport i oktober 2021. Læs og download den her: 'Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger.'


Senest revideret den 24. november 2021