Del: - -

Værd at vide om luftfugtighed

Det er svært at definere en optimal relativ luftfugtighed i indeklimaet. Det afhænger af rummet, og hvilke forhold man ønsker at tilgodese. Tør luft kan føles ubehageligt for slimhinderne og øge smitterisikoen – fugtig luft kan give skimmelsvamp bedre vækstbetingelser i visse bygninger. Vi forsøger at give dig et overblik

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der er forskellige anbefalinger og regler om relativ luftfugtighed i det indendørs arbejdsmiljø. Vi forsøger at skabe et overblik her, som det så ud 1. december 2021. Men først må vi forstå, hvad relativ luftfugtighed er.


Hvad er relativ luftfugtighed?

Luft indeholder fugt i form af vanddamp. Når det er koldt, kan luften ikke rumme så meget fugt, som når det er varmt.

Relativ fugtighed måles i procent og udtrykker forholdet mellem luftens aktuelle koncentration af vand og den maksimale koncentration af vand, som luften kan indeholde ved den aktuelle temperatur.

Når vi lufter ud om vinteren og den kolde ude-luft varmes op indenfor, så falder den relative fugtighed. Derfor er det primært om vinteren i lokaler, der tilføres luft udefra, at man oplever lav relativ fugtighed.

Nogle steder kan man måle helt ned til 15 procent relativ fugtighed, når temperaturen udenfor er under -10oC. Er temperaturen ude på 5oC og den relative luftfugtighed på 80 procent, vil den falde til 30 procent relativ fugtighed efter opvarmning til 20oC. Indeluften tilføres også vand fra personer og visse aktiviteter.

Vi kan måle luftfugtigheden med et hygrometer, men vi kan faktisk ikke mærke den. Kroppen har ingen sans med det formål, så når vi tror, luften er tør eller fugtig, så beror det på nogle symptomer, som også kan skyldes andre ting.

 

Arbejdstilsynet anbefaler 25-60 procent relativ luftfugtighed

Der er ikke nogen lovkrav om luftfugtighed i bygninger, men Arbejdstilsynet skriver sådan her:

”Luftfugtigheden giver normalt ikke gener, hvis den relative fugtighed er mellem 25 og 60 pct. Mikrosvampe og husstøvmider lever dog bedst ved høj fugtighed.

Det er normalt ikke nødvendigt at befugte luften. Hvis det af særlige årsager er nødvendigt at fugte luften, bør der vælges et befugtningsanlæg, som ikke giver risiko for vækst af mikroorganismer.

Oplevelsen af, at luften er tør, skyldes ofte høje temperaturer eller støv og kemiske stoffer i luften.”

Læs mere i At-vejledning A.1.2-1 

Der er mere viden at hente hos forskellige forskere, som dog ikke er helt enige med hinanden eller Arbejdstilsynet.

 

NFA anbefaler 40-60 procent relativ luftfugtighed

Dr. Med. og Lic.scient. Peder Wolkoff fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), er en af landets førende forskere inden for indeklimagener. Han anbefaler, at luften ikke bliver for tør, og at man holder en relativ luftfugtighed i indeklimaet på 40-60 pct. Det er der flere grunde til:

  • Det giver færre gener i luftveje og øjne – og slimhinderne er generelt mere modstandsdygtige over for infektioner og visse luftforureninger
  • Det reducerer antallet af luftbårne partikler i indeluften.
  • Det kan hæmme overlevelsen og udbredelsen af smitsom influenzavirus i indeluften.
  • Forbedre arbejdsproduktiviteten.

Læs mere i Peder Wolkoffs artikel fra 2022 på Videnskab.dk: Den rette luftfugtighed kan mindske risikoen for influenza (videnskab.dk) og i ’Kan ’vand’ mindske smitterisikoen’, som er publiceret i Miljø og Sundhed nr. 1, maj 2021. Miljø og Sundhed udgives af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. Samt i det kinesiske studie fra 2021 med titlen "Influence of indoor air temperature and relative humidity on learning performance of undergraduates"

Relativ tør luft kan også medføre gener med statisk elektricitet.

Læs også:

 

Professor ved BUILD anbefaler 30-50 procent relativ luftfugtighed

Professor Lars Gunnarsen ved BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, anbefaler en relativ luftfugtighed på 30-50 procent. Det er primært for at undgå problemer med skimmelsvampe på og i konstruktionen.

Den relative luftfugtighed lige ved en overflade skal ganske vist være omkring 75 procent, før der sætter sig tilstrækkeligt vand på en væg til, at det giver grobund for skimmelsvampe.

Den relative luftfugtighed i et rum afhænger af den lokale temperatur. Der er høj relativ fugtighed på kolde steder og lavere relativ fugtighed der, hvor det er varmt. Er der for eksempel en dårlig isolering – en kuldebro i et hjørne, som ikke er så godt ventileret, vil man let komme over 75 procents luftfugtighed der – selvom der måske kun er 50 procent midt i rummet. Det er derfor, anbefalingen ligger på højst 50 procent. Det oplyser professor Lars Gunnarsen.

Det betyder også, at velisolerede huse og arbejdspladser kan tåle en relativt højere luftfugtighed end et hus med kuldebroer.

Læs mere i pjecen fra BUILD: Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen 
Læs også vores tema her på portalen: Fugt og skimmel 

 

Relativ luftfugtighed under 40 procent kan slå husstøvmider ihjel

Lars Gunnarsen anbefaler desuden engang imellem at holde luftfugtigheden under 40 procent.

”Man kan slå alle husstøvmider ihjel, hvis man holder luftfugtigheden under 40 procent i nogle uger. Det kan man opnå med en effektiv udluftningskur om vinteren,” siger han.

Arbejdspladser er dog sjældent plaget af husstøvmider, hvis der gøres ordentligt rent.

 

Regler i bygningsreglementet under forandring

Teknisk set er det nemt at tilføre fugt til indblæsningsluften i et ventilationsanlæg. Teknologien har udviklet sig, og der findes certificeringsordninger, som sandsynliggør, at anlæggene ikke giver problemer med bakterie- og skimmelvækst. Den slags anlæg kræver grundig og systematisk vedligeholdelse.

Bygningsreglementet 2018 har indtil nu begrænset brugen af befugtningsanlæg. I §429 står der:
”Anlæg for befugtning af indblæsningsluft må kun installeres, såfremt sikkerhedsmæssige, produktionsmæssige, bevaringsmæssige eller sundhedsmæssige grunde taler herfor.”

Det er dog under revision, og det forventes at der per 1. januar 2022 vil være en mere lempelig tilgang til dette. Teksten i høringsmaterialet er:

”§ 429. Ved installation af et befugtningsanlæg i indblæsningsluften, skal det i driftssituationen sikres, at dette ikke giver risiko for personers sundhed eller komfort.”

 

Erfaringer med at befugte indeklimaet

Indeklimaportalen har omtalt to arbejdspladser, som befugter indeklimaet. Læs om dem her:

 


Senest revideret den 30. september 2022