Del: - -

Gode råd til at undgå smitte indenfor

På arbejdspladsen kan I gøre meget for at mindske smittespredning i indeklimaet. Det handler både om at bruge ventilationsanlægget optimalt, påvirke adfærden og sætte regler for brugen af rummene

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Hver vinter kommer der udbredt smitte med forkølelse og influenza, og de seneste år desuden Covid-19. Daginstitutioner skal desuden være særligt opmærksomme på store udbrud af RS-virus, der kan være farlige for små børn.

Vi kan alle gøre noget ekstra for at skabe et indeklima, der kan forebygge smitte, ikke kun mod luftvejsvirus, men også andre smitsomme sygdomme som Roskildesyge og bakteriesygdomme.

Rådene er baseret på anbefalinger fra blandt andet det europæiske smitteagentur (ECDC), WHO og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Se kildelisten nederst.

Vi har suppleret med input fra professor emeritus Peter V. Nielsen fra Aalborg Universitet og seniorforsker Lars Andrup fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Du kan læse om baggrunden for de gode råd i artiklen ’Indeklima med mindre risiko for smitte’

Hold styr på adfærd og belast lokalerne mindre

 • Begræns antallet af personer i rummene. Jo færre, der opholder sig i samme rum, jo færre kan smittes på en gang, og jo mindre er sandsynligheden for, at der er en, der smitter, tilstede.
 • Begræns opholdstiden i rummet, og hold mange pauser, hvor I forlader rummet. Eller flyt jeres aktiviteter udenfor.
 • Indfør rutiner med hyppig rengøring af dørhåndtag, betjeningsknapper mm.
 • Hold en god håndhygiejne.
 • Smittede medarbejdere og studerende bør melde sig syge, eller hvis det er muligt, arbejde hjemmefra. Hold syge børn hjemme, hvis det er muligt.

Særligt når der er en epidemi:

 • Følg altid myndighedernes restriktioner og anbefalinger.
 • Hold afstand – mindst 1,5 meter inden døre.
 • Undgå at råbe og synge. Tal dæmpet. Tag evt. mundbind på, når I går rundt, taler sammen og holder møde. Host i ærmet.

Optimér ventilationen, hvis I har et ventilationsanlæg

 • Øg luftskiftet ved smitteudbrud – jo mere frisk luft, der tilføres, jo mindre er smitterisikoen.
 • Åbn vinduer regelmæssigt selvom den mekaniske ventilation kører (hvis I på grund af træk eller kapacitet ikke kan øge luftskiftet mekanisk)
 • Hvis det er muligt, så undgå at recirkulere luft. Tilfør i stedet kun frisk luft. Alternativt skal anlægget udstyres med HEPA-filter.

Særligt når der er en epidemi:

 • Tænd for ventilationen ved nominel hastighed mindst 2 timer før bygningens åbningstid, og indstil det til lavere hastighed 2 timer efter bygningens brugstid.
 • Undlad at regulere systemet efter målt behov som indhold af CO2 i luften. WHO anbefaler en ventilationsrate på 10 liter per sekund per person på almindelige arbejdspladser. På sygehuse anbefales 160 liter per sekund per patient. Alternativt kan man sætte grænsen ned til 400 ppm CO2, så anlægget kører ved nominel hastighed hele tiden.
 • Sluk ikke for ventilation om aftenen og i weekenden, men hold anlæggene kørende med lavere hastighed.
 • I kan evt. bruge UVGI-lys i kombination med loftsventilatorer til desinfektion af rumluften. Placeringen skal overvejes nøje, da det kan være skadeligt at blive eksponeret for UV-lys. (Anvend eventuelt kun systemet i nattetimerne).

Tjek og vedligehold jeres ventilationsanlæg

 • Gennemgå jævnligt ventilationsanlægget, så I er sikre på, det virker optimalt. Hvis man kan holde koncentration af CO2 på 800-1000 ppm, er det normalt tilstrækkeligt.
 • Undersøg udstyr til varmegenvinding for at sikre, at der ikke er nogen lækager.
 • Ændr ikke sætværdierne for opvarmning, køling og mulige befugtninger.
 • Rengør kanaler og skift filtre efter den sædvanlige tidsplan.
 • Lav et særligt tjek for blandt andet listeria bakterier efter en længere periode, hvor anlægget har været lukket.
 • Befugtningsanlæg kan bruges om vinteren – 40-60% relativ luftfugtighed er optimal.

Særligt når der er en epidemi:

 • Supplér den mekaniske ventilation ved jævnligt at åbne vinduer.
 • Justér blæserens indstillinger, så de fungerer kontinuerligt.
 • Hold øje med, at der ventileres tilstrækkeligt, evt. ved hjælp af sensorer.
 • Brug åndedrætsværn ved udskiftning af filtre og andet vedligeholdelsesarbejde.
 • Hold ventilationen kørende på toiletter i døgndrift. Mennesker udskiller virus via afføringen, og der kan dannes aerosoler med indhold af virus i forbindelse med toiletskyl.
 • Undgå åbne vinduer, hvis der er mekanisk udsugning på toilettet, da det giver uhensigtsmæssige bevægelser i luften.
 • Bed brugerne om at lukke låget på toilettet, inden de skyller ud.

Gode råd, hvis I ikke har ventilationsanlæg

 • Lav gennemtræk en gang i timen. 90 pct. af luften kan skiftes på cirka 5 minutter.
 • Sæt evt. en vinduesventilator op – kombineret med et andet vindue på klem.
 • Stil evt. luftrensere op med HEPA-filtre.
 • Bordventilatorer er ikke nogen god idé, da det bare flytter smitten rundt i lokalet. Er de nødvendige, så placér dem, så de blæser væk fra andre mennesker.

Indret jer bedre 

 • Indfør kontaktfrie løsninger til at åbne døre, skylle ud på toilet mv
 • Gør det let at gøre rent.

Særligt når der er en epidemi:

 • Placér borde, så alle vender samme vej.
 • Undgå at bruge ’samtale møbler’

Foto: P V Nielsen

 • Brug skærme for at begrænse rækkevidden af dråbeinfektion samt høj påvirkning af aerosoler ved hoste.
 • Fjern nogle stole i arbejdsområder, mødelokaler, cafeterier mm.
 • Marker social afstand og gangretning på gulvet.
 • Brug en-gangs materiale for de ting, der normalt anvendes i fællesskab.

Kilder:

Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update, 10 November 2020. EDCA.

REHVA COVID-19 guidance document, April 15, 2021 

DTU BYG Analyse 1, 2020: Forebyggelse af luftbåren smitte 

WHO: Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Indeholder konkrete handlinger til at opfylde ventilationsbehovet ved Covid-19 epidemi 

The Lancet July 2022, The First Four Healthy Building Strategies. (Link til omtale på Realdania.dk)

Fremtidens håndtering af smittespredning i bygninger, Danvak Covid-19 projekt, 2021 

Nielsen, PV & Zhang, C 2022, 'Derfor beskytter både mundbind og ansigtsvisir', Videnskab.dk

Nielsen, PV & Zhang, C 2022, 'Luftbåren smittespredning fra kilde til smittemodtager', Miljø og sundhed, bind 28, nr. 2, s. 3-11.


Senest revideret den 9. februar 2023