Del: - -

God ventilation giver mindre sygefravær blandt børn

Børn i børnehaver og vuggestuer med højt luftskifte bliver mindre syge. Det viser et dansk studie fra Statens Byggeforskningsinstitut. Men 6 ud af 10 institutioner har ingen eller mangelfuld ventilation

Børn i institutioner med højt luftskifte og godt indeklima bliver mindre syge

Af journalist Lone Bolther Rubin

Børn i børnehaver og daginstitutioner med et højt luftskifte og lav koncentration af CO2 er mindre syge end børn, hvor luftskiftet er lavere.

Det viser et studie af 20 daginstitutioner, som seniorforsker Barbara Kolarik fra Statens Byggeforskningsinstitut har lavet. Institutionernes luftskifte og CO2-niveau i en fem dages periode blev holdt op imod sygefraværet blandt de i alt cirka 635 vuggestue børn og 571 børnehavebørn i en periode på 11 uger.

Institutionerne havde generelt en god ventilation med en gennemsnitlig koncentration af CO2 på mellem 500 og 900 ppm(parts per million). Bygningsreglementet kræver, at CO2-koncentrationen generelt skal holde sig under 1000 ppm.

Sygefravær kan være 7-12 pct. lavere

Når forskeren sammenholder daginstitutionernes sygefravær med CO2 koncentrationen, viser det sig rent statistisk, at sygefraværet falder syv procent, når CO2 koncentration falder med blot 100 ppm.

De 20 daginstitutioner havde stort set alle mekanisk ventilation, og luftskiftet lå på mellem 0,2 og 4 gange i timen. Sammenholder man det med sygefraværet, viser det sig, at de små børn er 12 pct. mindre syge, hvis luftskiftet øges med en gang i timen.

- Der er tale om en statistisk analyse, men det er et markant resultat. Vi vil gerne forske videre i emnet og se på institutioner med naturlig ventilation og se på koncentrationen af sygdomsfremkaldende bakterier og virus i indeluften. Det kan måske give os mere viden om, hvorfor der er denne sammenhæng, siger Barbara Kolarik.

Barbara Kolarik har ikke undersøgt, om ventilationsraten også har indflydelse på pædagogernes sygefravær. Studiet er publiceret i 17. april 2015 i Indoor Air Journal

Alt for mange børnehaver mangler ventilation

I mange børnehaver er den eneste mulighed for at øge luftskiftet at lufte mere ud. De har nemlig ikke mekanisk ventilation. DR kunne i december 2019 afsløre, at mere end hver anden daginstitution har for ringe ventilation. (Se artiklen).

Nyhedsmediet havde spurgt 4.000 daginstitutioner, og mere end 1200 svarede. Kun 4 ud af 10 svarede, at de havde et ventilationsanlæg, som suger gammel luft ud og blæser ny luft ind på alle stuerne i institutionen. Hver sjette havde slet ikke ventilationsanlæg, mens resten kun havde ventilation på nogle af deres stuer.

Det har ikke alene betydning for sygefraværet, det går i høj grad også ud over trivslen. Både børn og voksne bliver trætte, uoplagte og kan få hovedpine. 

Kemikalier hober sig op

Mangelfuld ventilation er også et særligt stort problem, hvis der er legetøj, tasker, møbler mv, som indeholder og afgasser skadelige stoffer til indeklimaet. Og det er helt normalt. Rådet for Grøn Omstilling gennemførte i 2019 en undersøgelse i 20 daginstitutioner. Den viste, at der var bekymrende høje koncentrationer af hormonforstyrrende stoffer som ftalater og flammehæmmere i indeluften i alle institutionerne.

Seks ud af de 20 institutioner havde mangelfuld ventilation, og her målte man en CO2 koncentrationer på over 3.000 ppm (parts per million). Men også i flere institutioner med ventilation var der høje CO2 koncentrationer - formentlig fordi anlægget ikke har været indstillet eller vedligeholdt korrekt. Læs mere om resultaterne af undersøgelsen her.


Senest revideret den 15. februar 2024