Del: - -

Læs mere: Links og litteratur

Her kan du finde henvisninger til materiale om ventilation.

Indeklima (AT-vejledning A.1.2)
Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger, herunder ventilation.

Ventilation på faste arbejdssteder - Vejledning om krav til procesventilation (AT-vejledning A.1.1)
Vejledning der oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes.

Faste arbejdssteders indretning - bekendtgørelse nr. 96, 2001
Bekendtgørelsens kapitel 8 omhandler de gældende regler for ventilation.

Om ventilation og energiforbrug

SparEnergi.dk
Energistyrelsen har samlet en række anbefalinger til drift og anskaffelse af ventilationsanlæg, så man også sikrer en god driftsøkonomi på ventilationsanlægget. Her er også link til lovkrav mm.

Materialer fra BrancheFælleskabet for Arbejdsmiljø på det offentlige område
På Godtarbejdsmiljø.dk kan I søge og finde en række materialer, der behandler ventilation som emne. Blandt andet en række faktaark om speciallokaler i skolen fra branchevejledningen ”Når klokken ringer”.

Særligt om naturlig ventilation

Naturlig ventilation i erhvervsbygninger
Byggeanvisning nr. 202 fra Aalborg Universitet BUILD, der blandt andet indeholder en tjekliste til brug ved overvejelser omkring naturlig ventilation. Anvisninger kan søges frem her og kræver login.

Øvrigt materiale om ventilation

Bygningsreglementet 2018
I bygningsreglementets kan du finde de lovmæssige krav til ventilation.

Luftkvalitet
På denne side på Indeklimaportalen kan du finde viden om luftkvalitet, herunder: Naturlig og mekanisk ventilation, afgasning, fugt og skimmel, rengøring og støv, rygning og tør luft.


Senest revideret den 21. november 2023