Afgasning

Inventar og byggematerialer kan indeholde kemiske stoffer, der langsomt frigives til omgivelserne – såkaldt afgasning. Gener fra afgasning skal undgås eller fjernes med udluftning. I dette tema kan du læse mere om afgasning og få gode råd til at undgå gener.