Del: - -

Erfaringer om indeklima på sygehuse

Få hurtigt overblik over, hvilke konkrete cases vi har på Indeklimaportalen om sygehuse og andre arbejdspladser i sundheds- og plejesektoren.

CASES OM STØJ

Mere ro på intensiv i Randers
Intensiv Terapi Afsnit på Regionshospitalet Randers har med små midler dæmpet støjen til glæde for både patienter og medarbejdere

Innovativ proces har sænket støjniveauet på opvågningen
Innovationsopgave var anledningen til at undersøge og ændre på støjniveauet i opvågningen på Regionshospital Randers. Læs om metoder og resultater.

CASES OM STATISK ELEKTRICITET

Løsninger afhænger af mange faktorer
Får du stød, når du tager fat i dørhåndtaget eller giver hånd til en kollega? For de fleste er det heldigvis kun en sjælden gang, det sker, men for nogle er det hver dag og flere gange om dagen. På Sygehus Vendsyssel har man arbejdet målrettet med at forebygge statisk elektricitet. Læs mere om statisk elektricitet.

CASES OM BYGGERI 

Personalet har fået indflydelse på Århus' nye sygehus
Ekstra toiletter og bedre ventilation. Det er et eksempel på, hvordan et byggeri kan ændre form i løbet af processen, når brugerne bliver hørt.

CASES OM TEMPERATUR OG LUFTKVALITET

Endelig slut med varme og støj i flowmasterrummet
Ombygninger, ændret anvendelse og nye arbejdsgange kom i spil for at løse problemer med høj varme og støj i den fælles akutmodtagelse på OUH Svendborg Sygehus. Det tog syv år at få et godt indeklima, som også indebar en tur omkring kulde og træk.

Renset udsugning får luften til at strømme igen
Et ESCO-projekt på Randers Regionshospital fik øjnene op for tilstoppede udsugningskanaler i ventilationssystemet.

Holder vagt, når vi lufter ud
På afdeling O i Psykiatrisk Center i København må vinduerne kun åbnes, hvis der er en vagt på.

Motiverer til rygestop og ændrede vaner
Bocenteret Thorupgården i København motiverer beboerne til rygestop og nye rygevaner.

Det lykkedes!
Vedholdenhed, dialog og medarbejderinddragelse er tre vigtige ingredienser i arbejdet med indeklima på Psykiatrisk Center Syd, hvor Elisabeth Svenningsen er lederrepræsentant i arbejdsmiljøorganisationen. Før gav de nye bygninger anledning til varmegener. Nu – et år efter – opsættes solafskærmning og problemet med høje temperaturer er mindsket betydeligt.

ANDET

Case: Nordea venter ikke på APV’en
Det er let for alle medarbejdere i Nordea at påpege problemer med indeklima – og alle henvendelser bliver modtaget hurtigt og effektivt.

Case: Frokost for høj svarprocent på APV
På Herlev og Gentofte Hospital er der høj svarprocent på APV’en – og når indeklimaet halter, arbejdes der både centralt og lokalt på løsninger.

 

 


Senest revideret den 14. februar 2024