Del: - -

Case - Løsninger afhænger af mange faktorer

Sygehus Vendsyssel har erkendt det: Der findes ingen entydige løsninger på problemer med statisk elektricitet. Men det hjælper at give gode råd, og efterhånden er det ikke længere et problem, der tales om

For ti år siden satte Sygehus Vendsyssel sig for at løse vedvarende problemer med statisk elektricitet. Problemet blev analyseret, og forskellige løsninger blev afprøvet med hjælp fra en arbejdsmiljørådgiver.

Medarbejderne på Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Frederikshavn var særligt i vintermånederne plagede af stød. Ikke mindst fra elevatorknapper og fra rollatorerne, der gav stød fra håndtagene. Medarbejderne satte ofte en albue på først for at mindske ubehaget.

Fandt frem til årsager og løsningsidéer

I 2004 fik sygehuset hjælp af daværende BST. De fandt frem til følgende lokale årsager i fysioterapien til statisk elektricitet:

 • Beklædning lavet af kunststof
 • Sko med kunstige fodsåler
 • Hjul på rollatorer eller kontorstole lavet af kunstmaterialer
 • Kunstigt skindmateriale på briksene samt gardiner lavet af kunststof
 • Vinylgulvbelægning behandlet med voksmiddel, der hindrer naturlig afledning af elektricitet
 • Betongulv behandlet med maling
 • Linoleumsbelægning behandlet med voksmiddel

BST kom med en række anbefalinger, og sygehuset valgte at gå videre med de nemmeste.

Løsningerne var at bruge antistatiske sko samt at tørre overflader af med en opløsning af skyllemiddel. Desuden blev hjulene på journalvogne og lignende skiftet ud med antistatiske hjul.

Skyllemidlet blev sprøjtet på rollatorerne med en forstøver. Det havde en vis effekt, og skoene virkede for nogle, men ikke for alle.

Forsøgte at finde langsigtede løsninger

Arbejdsmiljøfunktionen i daværende Nordjyllands Amt nedsatte et udvalg, der skulle følge op med en mere tilbundsgående analyse og mere varige og generelle løsninger. Blandt andet på spørgsmålet om syntetiske kitler og voksbehandling af gulvene. Spørgsmål, der også rummer økonomiske og hygiejnemæssige overvejelser.

Der kom ingen entydige anbefalinger ud af arbejdet. Ifølge sikkerhedsleder ved Sygehus Vendsyssel, Sonja Dall, var konklusionen, at der ikke var så meget andet at gøre end at prøve sig frem rundt omkring.

- Vi troede, vi kunne finde en endelig løsning, men det er meget komplekst, og der er ingen løsninger, der virker for alle. Man er nødt til at prøve sig frem og finde lokale løsninger, fortæller Sonja Dall.

Fra gode råd til minimale problemer

Erfaringerne blev samlet til nogle gode råd, som afdelingerne kan trække på. Siden har sygehuset lænet sig op ad en vejledning, som Region Midt udarbejdede i 2007. En opdateret version fra 2014 kan læses her.

Nogle steder bruger man stadig skyllemiddel til at dæmpe generne fra de elektriske stød, og man bruger ikke platik i sengene mere, men hvad der ellers gøres rundt omkring, ved Sonja Dall faktisk ikke.

- Men jeg hører ikke om problemer mere. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at de ikke er der, men jeg tror, at vores fokus har haft en positiv effekt, siger hun.

Sådan blev der arbejdet med problematikken:

 • Efter flere klager, blev det besluttet at tage statisk elektricitet op på et personalemøde.
 • Her blev det klart, at der var en koncentration af gener i bestemte bygninger.
 • Den overordnede sikkerhedsleder spurgte, om der var nogle i organisationen, der havde erfaring med statisk elektricitet. En gruppe i Frederikshavn havde fået god hjælp af BST.
 • En konsulent fra Nordjyllands Amts BST kom på besøg og gik huset i gennem sammen med to fra sikkerhedsgruppen. Luftfugtigheden blev målt.
 • BST kom med en række forslag, og sygehuset valgte at prøve de nemmeste først.
 • Antistatiske sandaler og afvaskning af overflader med en opløsning af skyllemiddel blev afprøvet i en længere periode – hen over vinteren. Desuden blev der skiftet hjul på bl.a. journalvogne.

Senest revideret den 20. august 2023