Del: - -

Holder vagt når vi lufter ud

På den lukkede afdeling O i Psykiatrisk Center i København må vinduerne kun åbnes, hvis der er en vagt på. Derfor er personalet begyndt at lave systematisk gennemtræk.

Denne case er skrevet i 2015. Vi tager derfor forbehold for eventuelle ændringer på arbejdspladsen, men vurderer at erfaringerne fra dengang stadig har en værdi for nutidens læsere.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Det kan godt blive alt for varmt i sommerhalvåret på nogle af afdelingerne i Psykiatrisk Center i København. Blandt andet fordi, man ikke bare må åbne vinduerne på de lukkede afsnit.

Derfor er personalet begyndt at lave systematisk gennemtræk, hvor de står vagt ved vinduerne. For at opnå størst mulig effekt åbner de flere vinduer i forskellige facaderetninger på samme tid.

- Det er desværre ikke altid muligt. Hos os er der jo risiko for, at folk flygter eller forsøger at begå selvmord, så vi kan ikke bare åbne vinduerne og så gå derfra, siger arbejdsmiljøkonsulent Tilde Rye Andersen.

Påbud kræver nye rutiner

Afdeling O på Rigshospitalet er særligt hårdt ramt. I april 2014 blev der målt 36 grader en dag, hvor der var 19 grader uden for. Den dag var Arbejdstilsynet på besøg, og det var medvirkende til, at Psykiatrisk Center fik et påbud.

Ventilationssystemet er af ældre dato. Det larmer rigtig meget, og derfor er det kun tændt i bestemte tidsrum på dagen, hvor det generer mindst muligt.

Da Psykiatrisk Center København snart skal flytte i nye bygninger, og da de nuværende bygninger skal rives ned, er en omfattende renovering af ventilationssystemet ikke umiddelbart en mulighed.

- Vi har fundet frem til flere tidspunkter, hvor larmen fra anlægget ikke generer så meget, så det kan køre mest muligt. Desuden er vi i gang med at sætte film på ruderne, så solen ikke varmer bygningen så meget op, siger Tilde Rye Andersen.

Spændt på effekten

Problemer med varme om sommeren betyder som hovedregel også problemer med kulde og træk om vinteren.

På øverste etage er der kommet nye vinduer, og der er efterisoleret i skunken. Det er mest af hensyn til træk og kulde om vinteren, men det vil formentlig også give en bedre isolering mod sommervarmen. Tilde Rye Andersen er spændt på, hvordan de nye tiltag kommer til at virke.


Senest revideret den 24. februar 2021