Del: - -

Kemiske stoffer

Personale på sygehuse omgås mange forskellige kemiske produkter, der kan forringe luftkvaliteten og give alvorlige gener. Korrekt brug og effektiv ventilation er derfor vigtig.

Ansatte på sygehuse kan i deres daglige arbejde blive udsat for forskellige kemiske stoffer, der kan give hudirritationer eller problemer med luftvejene. Endvidere kan nogle kemiske påvirkninger give allergi, skade forplantningsevnen eller være kræftfremkaldende.

I laboratorierne findes mange kemiske stoffer, og på operations- og opvågningsstuer kan medarbejderne blive udsat for blandt andet anæstesigasser. Kraftige rengøringsmidler og produkter til desinfektion af udstyr kan også indeholde kemiske stoffer, der forringer luftkvaliteten.

For at undgå ubehagelige gener og sikre en god luftkvalitet er det vigtigt, at alle instrueres i, hvordan de kemiske stoffer skal bruges. Endvidere er det afgørende at alle ved, hvordan ventilations- og udsugningsanlæg betjenes.

Man kan med fordel undersøge, om de farlige produkter eventuelt kan erstattes med mindre farlige. Brug f.eks. ikke ethanol til almindelig rengøring, hvis vand og sæbe er tilstrækkeligt.

Ventilation og effektiv indkapsling af arbejdet med farlige produkter kan afhjælpe mange problemer med dårlig luftkvalitet i blandt andet laboratorier. Udsugningen bør placeres så tæt på forureningskilden som muligt. Særligt forurenende arbejde bør så vidt mulig isoleres fra andet arbejde.

I nogle situationer kan det være nødvendigt at bruge handsker, maske eller øjenværn for at beskytte sig tilstrækkeligt mod kemiske påvirkninger. Sørg for, at beskyttelsesudstyret er tilpasset den enkelte, så effekten bliver optimal.


Senest revideret den 21. februar 2020