Del: - -

Særligt om sygehuse

Et godt indeklima gør det let at holde sig vågen og koncentreret. Det giver optimal trivsel og mindsker risikoen for fejl. Laboratoriearbejde, desinficering af instrumenter, anæstesigasser og mange tekniske apparater hører til dagligdagen på et sygehus.

De særlige arbejdsopgaver kan give anledning til bestemte problemer, som det er vigtigt at være opmærksom på for at bevare et sundt indeklima. Læs om dem under Særlige risici. Her kan du finde forslag til, hvordan disse særlige problemstillinger måske kan løses eller forebygges.

Under Læs mere kan du finde uddybende informationer og link til love og regler om sygehuse og indeklima.

Mere generelle problemstillinger er beskrevet under fanen "INDEKLIMA". 

Støj på sygehuse
Bippende alarmer, smækkende skabslåger og ringende telefoner. Det er bare nogle af de mange støjkilder, der er på et travlt hospital. Støj er et vilkår på sygehuse, men den kan ofte dæmpes med små tiltag og ændret adfærd. Bliv inspireret og få viden om at sænke støjen på sygehuse.

Ventilation på sygehuse
Der er høj risiko for infektion og smittebærende partikler i luften på et sygehus. Derfor er kravene til rengøring og ventilation høje, og de varierer fra afdeling til afdeling. Forebyggende arkitektur, ny teknologi og vedligeholdelse er noget af det, der kan være med til at sikre luftkvaliteten på sygehuse mod øget smitterisiko for patienter og medarbejdere.

Gode cases
Find inspiration i vores cases om forskellige sygehuse og andre arbejdspladser i plejesektoren, der har gjort noget for at opnå et bedre indeklima.  


Senest revideret den 23. april 2020