Del: - -

Renset udsugning får luften til at strømme igen

Et ESCO-projekt på Randers Regionshospital fik øjnene op for tilstoppede udsugningskanaler i ventilationssystemet. I stedet for den planlagte udskiftning af ventilationsanlægget, kunne man nøjes med at rense kanalerne.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Luftkvaliteten er svær at bedømme for dem, der opholder sig i et rum. Derfor er der heller aldrig nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om ventilationsanlægget på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på Randers Regionshospital fungerede. ’Det kører – altså virker det’, har alle både i bygnings- og sengeafdelingen tænkt.

Lige indtil 2016. Et ESCO projekt skal finansiere en energirenovering, og Anders Vindum er ansat til at lede projektet for bygherren. Entreprenøren foreslår at skifte 13 mindre ventilationsanlæg ud med 5 større. De gamle har cirka 30 år på bagen. Som et led i arbejdet, bliver effekten af de gamle anlæg målt op.

”Vi kunne konstatere, at det, vi målte, ikke stemte overens med de gamle tegninger og indreguleringsskemaer. Derfor begyndte vi at lede efter årsager,” fortæller Anders Vindum.

Udsugning gik fra 0 m3/time til 250 m3/time

I sengeafsnittet har man af og til bemærket, at ristene i ventilationen var støvede, og serviceassistenterne har lige taget, hvad de kunne, med en støvsuger.

”Men vi har da aldrig tænkt på, at rør og armaturer kunne være mere beskidte,” siger afdelingssygeplejerske Birgitte Aborg.

Men det var de. Indblæsning af frisk luft fungerede fint nok, men de perforerede udsugningsarmaturer var stoppet til af støv. Et firma med speciale i rengøring af ventilationssystemer blev tilkaldt til en nøjere inspektion.

”Det så slemt ud, og vi besluttede i første omgang at få renset kanalerne fra sengestuerne i Ortopædkirurgisk afdeling. Vi gik fra at kunne suge 0 m3 luft ud til 250 m3 per time,” fortæller Anders Vindum.

Mærker en lille forskel

Personalet har ikke snakket så meget om det, men på foranledning af Indeklimaportalen, har Birgitte Aborg spurgt dem, om de kan mærke en forskel.

”De fleste har ikke bemærket noget, men der var et par stykker, der synes, at de ikke bliver så tør i næse, mund og svælg, efter det er blevet renset. Desuden er der en idé om, at badeværelserne ikke damper så meget til, som førhen,” siger hun og tilføjer.

”Det er jo ikke en sammenhæng, vi har forstand på, og vi har bare vænnet os til, at luften på sygehuset er tør. Vi har aldrig tænkt, at det var noget, vi kunne gøre noget ved.”

Læs også: Sanserne er ikke gode til at styre luftkvaliteten  

Tre årsager til, at det kom så vidt

Der er primært tre årsager til, at det kom så vidt med de tilsandede ventilationsanlæg. For det første er det et forkert armatur, der er brugt til udsugningen. Der er sat tre perforerede plader op ved hver udsugning.

Hullerne i pladerne er relativt små, og når de ikke bliver renset, falder lufttrykket i rørene, og så sætter støvet sig hurtigt fast på pladerne. I dag vil man gøre det helt anderledes.

For det andet har rengøring og inspektion af udsugningen ikke været en fast del af driftsplanen for anlægget. Vi skal tilbage til omkring år 2000, før der sidst har været gjort noget, og det har ikke engang været systematisk.

For det tredje har der ikke været nogen klager over luftkvaliteten.

Anbefaler regelmæssig inspektion

Anders Vindum anbefaler derfor, at sygehuset fremadrettet gør det til en fast rutine at tjekke anlæggene – også når der kommer nye anlæg op.

”Jeg vil klart anbefale, at ikke bare vi, men at alle sygehuse indfører en regelmæssig inspektion af kanaler og armaturer. Det vil også være en god idé at måle – måske hvert andet år – om anlægget yder det, som det er indreguleret til,” siger han.

Rensning ændrer ESCO-projektets forudsætninger

De nyrensede kanaler påvirker naturligvis energiforbruget, og der regnes i øjeblikket på, hvordan det ændrer på ESCO-projektets forudsætninger. Anders Vindum er ærgerlig over, at man ikke kendte til målingerne og de tilstoppede kanaler fra starten.

”Økonomien i projektet er teoretisk beregnet ud fra anlæggets alder og type, og vores pulje til uforudsete omkostninger er allerede hårdt belastet. Det havde været rart, om ESCO-leverandøren havde undersøgt tingene mere til bunds, inden vi gik i gang. Det koster selvfølgelig, men om ikke andet, kunne de have rådgivet os til at få det gjort først,” siger Anders Vindum.

I så fald havde det måske ikke været så svært at finde pengene til at få renset sygehusets øvrige udsugningskanaler, som det er lige nu.

”Vi ved godt, at vi skal have dem renset, men vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra. Vi skal selvfølgelig nok finde en løsning og få det gjort. Alt andet ville jo ikke give mening,” siger Anders Vindum.

Det er planen, at hele ventilationsprojektet, inklusiv rensning af udtrækskanaler og armaturer skal være gjort færdig i løbet af sommeren 2017.


Senest revideret den 16. februar 2024