Del: - -

Love og regler

Der findes en række bestemmelser og regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være på sygehuse.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven udstikker overordnede krav til arbejdsstedet, og hvordan indeklimaet skal være. Særlig interessant er arbejdsmiljølovens kapitel 6 om arbejdsstedets indretning.

Byggeloven

Byggeloven og herunder Bygningsreglementet 2015 har til formål at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har udformet nogle mere konkrete vejledninger på baggrund af de generelle retningslinjer for arbejdsmiljøet og indeklimaet, der slås fast i Arbejdsmiljøloven og Byggeloven.


Senest revideret den 18. august 2020