Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Støj i storrum

Jo flere der sidder sammen, jo større er risikoen for at opleve støj. Her får du gode råd til, hvordan I kan identificere og mindske støj fra forskellige kilder.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har i tidligere tværsnitsundersøgelser i Storkøbenhavn vist, at 60 procent af de ansatte i de største åbne kontorer (mere end 28 ansatte) var generet af støj.

Den viste også, at støjklagerne falder dramatisk med antallet af personer i rummet, således at det er lidt under 30 procent, som klager over støj fra kolleger, når de sidder 3-6 personer sammen.

Sænker effektiviteten

Samtidig har forskere på DTU med kontrollerede forsøg med simulering af kontorstøj vist, at arbejdsevnen blev forringet med 10-15 procent, når forsøgspersonerne blev udsat for støj.

Forskerne testede forskellige typer kontorarbejde fra indskrivning over kreativ tænkning til komplicerede regneopgaver. For de sidstnævntes vedkommende var der op til 35 procent flere fejl.

Som alle andre laboratorieforsøg skal resultaterne dog tages med et vist forbehold, blandt andet fordi de kun viser, hvordan helt specifikke og individuelle arbejdsopgaver bliver påvirket af indeklimaet.

Læs også: 

Overvej den enkeltes placering i rummet

Sørg for at folk sidder sammen i grupper, der reelt har brug for at dele viden, således at I ikke kommer til at sidde og råbe hen over skrivebordene. Det mest naturlige er at placere den enkelte medarbejder i forhold til arbejdsfunktion og samarbejdsrelationer. Derudover bør der tages højde for individuelle behov. Disse behov kan dreje sig om koncentrationsbesvær, hvem man arbejder bedst samme med, eller hvor følsom man er over for lyd.

Minimér trafik i storrummet

Lav en analyse af, hvor I skal placere rum, medarbejdere og inventar, så støjniveauet bliver så lavt som muligt. Se på hvem, der for eksempel skal bruge printeren hvornår, og hvor de forskellige medarbejdere skal bevæge sig hen i løbet af dagen.

Læs også:

Giv adgang til stillerum

Sørg for, at det er muligt at sidde alene i kortere eller længere perioder, for eksempel i stillerum eller på hjemmearbejdsplads. Dog har det vist sig, at hvis det kræver for meget forberedelse, eksempelvis i form af at skulle flytte stikkontakter og opladere, bliver stillerum valgt fra.

Telefonsamtaler

Overvej trådløse telefoner, omstilling af faste telefoner og om mobiltelefoner skal være lydløse. Telefoner, som ikke bliver taget efter få ringninger, er specielt forstyrrende for andres koncentration.

Kontormaskiner og ventilation

Printer, fotokopimaskiner, servere og så videre skal stå i separat rum.

Læs også: Reducer teknisk støj

Gulve

Hvis man vil have trægulve, kan man dæmpe støjen af skridt ved at lime træet til betonen i stedet for at sømme det fast til strøer. Brug eventuelt gulvtæpper på gangarealerne. Husk de skal være godkendt med indeklimamærket.

Beklædning af vægge og lofter

Akustiske plader kan bruges som beklædning på vægge for at dæmpe støj. Man kan også sætte paneler med spalter imellem lister fra væg til væg. Malerier på lærred er også en mulighed.

Læs også: Akustik og absorbenter

Inventar

Det kan hjælpe at sætte en finerplade med huller i bag på reolen. Også gardiner og polstrede møbler hjælper på akustikken i et rum. Gulvtæpper kan løse støjproblemer, men giver til gengæld store problemer med indeklimaet. Husk derfor kun at bruge tæpper der har indeklimamærket.

Læs også: Indretning kan skabe et bedre lydbillede

 


Senest revideret den 14. februar 2024