Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Indretning kan skabe et bedre lydbillede

Indretning med eksempelvis akustik-skærme kan bruges til at fremme vedkommende kommunikation og lukke uvedkommende støj ude.

I kan arbejde med indretningen, hvis I vil dæmpe generende støj i storrumskontoret

Tekst og foto: Freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Hvad er et optimalt lydbillede i et stort arbejdsrum? Det er når alle kan høre det, de vil og har brug for at høre, men ikke bliver forstyrret af lyde, som er uvedkommende.

Det er forskelligt fra person til person, og det kan ændre sig, hvis arbejdsopgaverne eller arbejdspresset gør det.

Med indretning kan man gøre meget for at ramme ønsket tale inde og uønsket ude, men det kræver et bredt samarbejde.

Støj i forhold til akustik, arkitektur og adfærd

Claus Møller Petersen er civilingeniør i akustik ved Grontmij. Han har blandt andet ledet et projekt om ”begrænsning af generende støj i storrumskontorer”.

Projektets erfaring var først og fremmest, at lydbilledet dannes bedst i et samspil mellem akustik, arkitektur og adfærd. Derfor er det vigtigste råd, at man går tværfagligt til værks, når der skal findes løsninger.

Arkitekten, akustik-eksperten og medarbejderne må simpelthen sætte sig sammen og afdække behov og muligheder.

Hensigtsmæssig gruppering af medarbejdere

- Før man kan begynde at snakke om indretning, må man finde ud af, hvem der har glæde af at arbejde tæt sammen, siger Claus Møller Petersen.

Det kan for eksempel være sælgere, projektgrupper eller rådgivere. Andre vil måske have mest glæde af at arbejde i små cellekontorer.

Kortlægning af bevægelsesmønstre

Når grupperne er dannet, skal man se på logistikken. Hvilke bevægelsesmønstre vil medarbejderne have? Det er afgørende for den overordnede indretning og arkitektur.

- Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt, hvis hovedfærdselsåren til kantinen går gennem storrumskontoret, siger Claus Møller Petersen.

Man kan også minimere gennemgående trafik ved at indrette cafémiljøer, mødelokaler og stillerum lige der, hvor behovet kan opstå.

Den slags lokaler giver medarbejderne mulighed for at tage mere hensyn. For eksempel ved at gå for sig selv med personlige samtaler, møder og lignende.

Lav efterklangstid med akustiske løsninger

Overordnet set bør et storrumskontor have en lav efterklangstid, så lydene ikke bliver hængende i rummet. Det gøres med akustiske tiltag som lyddæmpende lofter, vægge og eventuelt gulve.

Er det ikke nok, kan man tilføje lyddæmpende møbler, udsmykning og opslagstavler. Der er mange – også smukke muligheder.

Kunst, logoer og fotografier kan for eksempel trykkes helt skarpt på akustiske plader eller tekstiler til at montere på væggen. Der findes også akustikskærme, som lyset kan trænge igennem.

Tilpas afstandsdæmpning med møbler

Dernæst kan man bremse lyden mellem forskellige grupper medarbejdere, der ikke har glæde af at høre på hinanden.

Reoler og skærme med akustiske egenskaber er velegnede til at bygge lydbarrierer mellem forskellige arbejdsområder.

De kan også bruges til at skabe mødenicher midt i et lokale, så man kan holde møde uden at forstyrre folk omkring sig.

Fleksible løsninger, der hurtigt kan ændres

En anden fordel ved skærme og reoler er, at de er lige så fleksible som arbejdspladsen. Projekter kommer og går, nye samarbejdsrelationer opstår, og folk flytter plads.

Det kræver et nyt lydbillede på kontoret med nye individuelle hensyn.


Senest revideret den 26. februar 2024