Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Kort og godt om indeklima på kontoret

Her er en kort opsummering af de udfordringer med indeklimaet, som er særligt karakteristiske for kontorarbejdspladser.

Mange indeklimaproblemer gør sig gældende på tværs af forskellige typer af arbejdspladser, men hver arbejdsplads har sine typiske problemer.

Når indeklimaet giver problemer

På kontorer kan f.eks. skærmarbejde, dårlig belysning, papirstabler og printere være med til at forårsage et dårligt indeklima. Nedenfor kan man læse om typiske problemer og få gode råde om, hvad man selv kan gøre for at løse dem.

Belysning

 • Computerskærme kan give problemer med blænding og reflekser. Det er vigtigt, at skærmen er placeret rigtigt i forhold til vinduer og lamper i lokalet. Stil skærmen på bordet så langt væk fra vinduet som muligt, og så synsretningen er parallel med vinduet. Bordet med skærmen bør stå, så loftslamper er placeret skråt bagved siddepladsen.
 • Vælg gode skærme – kravene til skærme findes bland andet i DS/EN/ISO 9241. Fladskærme giver generelt mindre problemer med reflekser og spejlinger end traditionelle skærme.
 • Koncentreret læsning af papirer kræver god belysning. Er der for lidt lys, så prøv at placere skrivebordet ved vinduet, så lyset kommer ind fra venstre hos højrehåndede og fra højre hos venstrehåndede. Det er også en god idé at sætte arbejdslamper op ved selve arbejdsstedet og udskifte lysstofrørene eller pærerne i lokalet, hvis der er for lidt lys.

Støv, afgasning og rengøring

 • Papirer og mapper kan forårsage generende støv, der forringer luftkvaliteten. Det er nødvendigt med god rengøring, så støvet ikke får lov at hobe sig op. Ryd derfor op på skriveborde, reoler, gulve og i vindueskarme, så støv og snavs ikke samler sig, og så der kan gøres ordentlig rent. Det kan hjælpe at have låger for skabe og reoler, så der er færre steder, støvet kan lægge sig. Ventilationsanlægget skal køre rigtigt, så luften hele tiden udskiftes. Husk jævnt fordelt belysning til rengøring, så man let kan se snavset.
 • Undgå at opbevare nytrykte bøger og papirer i lokalet. Lad dem stå og lufte i et andet lokale et par dage.
 • Computere, printere og kopimaskiner kan støje og udblæse ozon og papirstøv, der i større mængder kan medvirke til at forringe luften. For at mindske disse gener bør laserprintere og kopimaskiner placeres i et andet separatventileret rum, hvor folk ikke opholder sig i længere tid.

Støj

 • På kontorer er der nogle, som taler mere i telefon end andre, og det kan forstyrre kolleger, som har behov for koncentration og ro. Prøv at adskille støjende og stille aktiviteter. Dæmp eventuelt også telefonernes ringelyde og sæt lyddæmpende materialer op i lokalet. Er der meget trafik et bestemt sted, kan man lægge en løber, der dæmper larmen fra sko.
 • I storrumskontorer bør de medarbejdere, som ofte forlader deres plads sidde tæt ved døren. På den måde forstyrrer de ikke hele kontoret, når de kommer og går.
 • Placer projektgrupper og lignende sammen og med en god afstand til andre medarbejdere, som ikke har samme behov for jævnlig at snakke sammen.
 • Ved nybyggeri og ombygninger er det en god idé at planlægge tilstrækkeligt med møderum. Det giver mulighed for at holde møder eller telefonere i længere tid uden samtidig at forstyrre resten af kontoret.
 • Computere bør støje mindst muligt – sørg for at vedligeholde dem, da de ellers kan larme, og sluk dem, hvis de ikke bruges i længere tid. Især køleventilatorer og harddiske kan støje. Undersøg derfor mulighederne for at dæmpe dem eller køb mere støjsvage systemer.

Senest revideret den 18. august 2020