Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Del: - -

Særligt om daginstitutioner

Støj, dårlig luftkvalitet, kemi og partikler er nogle af de klassiske udfordringer i jeres branche. Meget af det, kan I selv være med til at forebygge.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten forringes let, når børnene trækker fugtigt tøj, skidt og snavs med ind udefra. Støv hvirvles op, når de hopper i puder, eller når børnenes dyner rystes. For lidt plads og høj fysisk aktivitet øger koncentration af CO2, hvis der ikke er effektiv udluftning. Effektiv udluftning kan desuden reducere smitterisikoen mellem børn og voksne. Læs især afsnittet om ventilation.

Støj i rum med børn

Højrøstede børn og larm fra legoklodser, der bliver hældt ud på gulvet, hører til dagligdagen i de fleste daginstitutioner. Ved at arbejde med pædagogik, indretning og akustiske materialer kan I reducere problemerne ganske meget. Det er noget af det, I kan finde gode råd om i dette tema.

Lys

Et højt niveau af dagslys styrker den naturlige døgnrytme og mindsker risikoen for at falde over legetøj, tøj og andre ting, der ofte roder i en daginstitution. Men det gælder om at undgå problemer med overophedning, når solen stråler gennem vinduerne. Det er et komplekst emne, som I kan læse mere om under temaet om lys.

Temperatur og træk

Hvis det er koldt eller det trækker, kan aktiviteter på gulvet blive ubehagelige. Det kan for eksempel skyldes dårlig isolering eller et ventilationsanlæg, der ikke fungerer korrekt.

I ’Kort og godt om indeklima i daginstitutioner’

Kan I læse om de mest udbredte problemer i netop jeres branche. I finder også et par gode råd og links til de sider på indeklimaportalen, som er mest relevante for jer. 

Cases - læs om forskellige daginstitutioners erfaringer med indeklima

Vi har samlet en oversigt over de cases, der er på Indeklimaportalen om indeklimaet i daginstitutioner.

Indretning og inventar

I kan gøre meget godt for indeklimaet, når I vælger det rette inventar. Læs mere om det i dette afsnit.

 


Senest revideret den 23. april 2020