Del: - -

Gode råd til bedre luftkvalitet

Dårlig luft forringer indeklimaet og kan give ubehagelige gener. Ventilation, rengøring og løbende vedligeholdelse kan afhjælpe mange problemer.

Kilder til dårlig luft

Luften påvirkes og forurenes fra mange forskellige kilder i rummet. Afgasning fra byggematerialer, maskiner og inventar i rummet kan forringe luften og skabe et behov for ventilation. De mennesker, som opholder sig i lokalerne, påvirker luftens kvalitet. Rygning og fysisk aktivitet spiller også ind på, hvordan luften opleves.

Sådan får I bedre luftkvalitet

Indeklima med dårlig luft kan blandt andet give hovedpine og gøre det vanskeligt at koncentrere sig. Her er nogle konkrete råd om, hvad man selv kan gøre for at forsøge at løse problemerne og forbedre luften i lokalet.

  • God rengøring er vigtig for at fjerne snavs, der trækkes med ind udefra, eller støv fra f.eks. sengetøj, tæpper, husdyr og papirmaterialer.
  • Sørg for en god belysning, når der skal gøres rent.
  • Ryd op på skriveborde, reoler, gulve og i vindueskarme så støv og snavs ikke samler sig. Det gør det også lettere at gøre ordentlig rent. Det kan også hjælpe at lukke kasser, skabe og reoler, så der er færre steder, støvet kan lægge sig.
  • Sørg for at ventilationsanlægget kører rigtigt, så luften hele tiden renses. Anlægget bør regelmæssigt have servicetilsyn. Lovgivningen stiller krav om, hvor meget frisk luft, der skal være i lokalet.
  • Åbn vinduer i pauserne, så der kommer frisk luft ind, men pas på, at der ikke bliver for koldt i rummet.
  • Mange børn eller voksne i det samme lokale påvirker luften. Fordel folk over flere lokaler så antallet af personer passer bedre til rummets størrelse. Luft jævnligt ud og åbn eventuelt dørene til andre og bedre ventilerede rum.
  • Afgasning fra nye materialer og nyt inventar kan forringe luften. Luft grundigt ud og sørg eventuelt for, at ventilationssystemet også kører om natten.
  • Prøv at få flyttet laserprintere og kopimaskiner til et separat ventileret rum, hvor folk ikke opholder sig i længere tid. Maskinerne kan blandt andet afgive store mængder af papirstøv, der kan virke generende.
  • Undgå at opbevare nytrykte bøger og papirer i lokalet. Lad dem stå og lufte i et andet lokale et par dage.
  • Vær opmærksom på, hvor I installerer luftrensere og om de genererer oxon.

På de følgende sider er der mere information om mulighederne for udluftning, hvilke faktorer der påvirker luftens kvalitet, og hvordan eventuelle problemer kan løses. Der er også beskrivelser af, hvordan luftkvalitet kan måles, og hvilke krav virksomheder og institutioner skal opfylde for at sikre det bedst mulige indeklima.


Senest revideret den 12. april 2023