Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere

Læs mere

Hvis du vil vide mere om daginstitutioner og indeklima, er her en oversigt over steder, hvor du kan finde yderligere informationer.

Praktiske råd og løsninger

Lovgivning og retningslinjer

Tekniske informationer

  • Statens byggeforskningsinstituts har udgivet en række rapporter og andre udgivelser, der også kan bruges i forbindelse med nybyggeri og ombygninger – blandet andet 'Indeklimahåndbogen'.
  • Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i bl.a. indeklima. På hjemmesiden kan man læse om deres projekter og forskningsresultater. 
  • Der er mange private firmaer, der rådgiver om arbejdsmiljø. De er organiseret i en brancheforening. Få overblik over deres medlemmer her.

Senest revideret den 16. august 2023