Del: - -

Kort om temperatur og træk

Den rigtige temperatur i lokalet er afgørende for en god arbejdssituation. Kroppen reagerer hurtigt på upassende temperaturer eller træk.

Temperaturen spiller en væsentlig rolle for indeklimaet, og de fleste vil hurtigt mærke, hvis der sker ændringer. Hvis det er for varmt, bliver man let døsig, og både den manuelle og den intellektuelle præstationsevne bliver mindre. Nogle vil også opleve, at de lettere bliver utilpasse eller får hovedpine, hvis temperaturen er for høj.

Hvis det er for koldt i et rum eller det trækker, reagerer kroppen ved at spænde mere i musklerne. Samtidig bliver bevægeligheden i fingrene mindre, og det kan betyde at man arbejder langsommere eller laver flere fejl.

Temperatur

Det er påklædning og arbejdets karakter, der afgør, hvilken temperatur der føles mest behagelig. Hvis man bevæger sig meget, skal temperaturen være lavere, end hvis man sidder stille.

Temperaturen i et rum er afhængig af, hvor meget varme der tilføres, og hvor stort varmetabet er. Varmen kan både komme udefra og indefra, og især i sommerperioden kan det være nødvendigt at begrænse varmen fra f.eks. sollys og teknisk udstyr. Både sommer og vinter er det vigtigt, at bygninger og vinduer er godt isolerede.

Træk

Oplevelsen af træk skyldes, at en del af kroppen afkøles mere nogle steder end andre. Træk føles ubehageligt, og det kan blandt andet føre til stivhed eller spændinger i nakken, der giver hovedpine.

På de andre sider i temaet kan du læse mere om temperatur og træk, og om hvordan man kan regulere forhold, der ændrer temperaturen. Du kan også få information om, hvordan man måler temperatur og træk, og om hvilke krav og regler der er på området.


Senest revideret den 24. februar 2021