Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Del: - -

Kort og godt om indeklima i daginstitutioner

Her får du et indblik i de mest udbredte problemer med indeklimaet i daginstitutioner – og de mest anvendelige gode råd.

Dårlig luft, højt støjniveau og ringe lysforhold er nogle af de mest udbredte udfordringer for indeklimaet i daginstitutioner. Det viser bl.a. et pilotstudie, som Det Økologiske Råd lavede i 2018-2019 i 20 daginstitutioner, som mundede ud i rapporten; ”Bedre indeklima i daginstitutioner”

Indeklimaet er generelt udfordret af mange børn med høj fysisk aktivitet på lidt plads. Desuden kan der være problemer med støv, partikler fra madlavning og bål samt kemiske stoffer som ftalater og flammehæmmere fra tøj, madrasser og lignende.

Sådan en cocktail kan resultere i hovedpine og koncentrationsbesvær og i nogle tilfælde høreproblemer.

Nedenfor kan du læse om de mest udbredte problemer og få gode råd om, hvad I selv kan gøre for at løse dem. For mere uddybende viden og flere gode råd, klik på overskriften. Du kan også finde en række gode råd i en folder, som Det Økologiske Råd udgav i marts 2019 i forbindelse med ovennævnte projekt.

Støj og akustik i rum med børn

Højrøstede børn og larm fra legoklodser, der bliver hældt ud på gulvet, hører til dagligdagen i de fleste daginstitutioner. Ved at arbejde med pædagogik, indretning og akustiske materialer kan I reducere problemerne ganske meget.

Støj kan begrænses ved at fordele børnene over flere rum, så der ikke er så mange sammen. Børn, der leger i mindre grupper, er ofte mindre højrøstede. En husorden, der lærer børnene en mindre støjende adfærd, er et godt skridt på vejen til at fjerne noget af larmen.

Sæt filt i kasser og under stolene, så de ikke skramler så meget og brug eventuelt et mindre legetæppe, når børnene leger med klodser og biler.

Meget støj indenfor kan i perioder reduceres ved at bruge udearealerne mere og ved at begrænse brugen af støjende computerspil og anden elektronisk lyd.

Støj kan også dæmpes med lydabsorberende materialer, som f.eks. små flytbare skillevægge.

Luftkvalitet 

Mange børn og voksne i det samme lokale påvirker luften. Høj fysisk aktivitet får støv til at hvirvle op og øger koncentration af CO2. Fordel børnene over flere lokaler, så rummets størrelse passer bedre til antallet af personer. Effektiv udluftning kan desuden reducere smitterisikoen mellem børn og voksne.

Har I ventilationsanlæg, så få det kontrolleret og renset en gang om året. Åben kun vinduerne, når I lufter grundigt ud et par gange om dagen.

Hvis I ikke har ventilationsanlæg, skal I lufte ud oftere. Tre minutter med gennemtræk en gang i timen er bedre end at lade et vindue stå åbent hele tiden. Det kan give træk og forstyrre termostaterne.

Kemi i indeluften

Selvom der er grænser for, hvor meget og hvilken kemi, der må være i legetøj, kan der sagtens være andre kilder til de farlige stoffer i daginstitutionen. Børnenes tasker, madrasser, byggematerialer og møbler kan afgasse med bl.a. ftalater og flammehæmmere.

Ofte binder kemien sig til støvpartikler, og det er derfor vigtigt at sørge for god rengøring. Undgå at støv kan samle sig i legetøjskasser, reoler og hjørner – for eksempel ved at flytte rundt på tingene hver dag, så rengøringen kan komme til i alle hjørner i løbet af en uge. Læs mere om rengøring.

Partikler fra køkken, bål og levende lys

Partikler fra madlavning og bål kan sagtens snige sig ind i institutionen, ligesom stearinlys afgiver partikler.

Det er usikkert, hvor skadelige partiklerne er, men for en sikkerheds skyld kan I minimere antallet af partikler. I kan for eksempel nøjes med at lave bål, når vinden bærer røgen væk fra huset.

Brug emhætten, så snart der er aktivitet i køkkenet og hold døren ind til institutionen lukket. Luft grundigt ud efter madlavning og når I har slukket stearinlyset.

Ligger institutionen ud til en befærdet vej, så luft ud til den anden side.

Dagslys

Der er mange gode og sunde egenskaber i dagslys, og forskere anbefaler, at man opholder sig ude i mindst et par timer om dagen.

Et højt niveau af dagslys inde styrker den naturlige døgnrytme og mindsker risikoen for at falde over legetøj, tøj og andre ting, der ofte roder i en daginstitution.

Små og få vinduer, store udhæng, træer og højhuse i nærheden kan reducere mængden af dagslys inde. Er det lidt dunkelt indenfor, så sørg for, at I placerer aktiviteter, der kræver godt lys tæt på vinduerne. Undgå at placere rumdelere og andre store møbler tæt på vinduerne.  

Temperatur og træk

Hvis det er koldt eller det trækker, kan aktiviteter på gulvet blive ubehagelige. Det kan for eksempel skyldes dårlig isolering eller et ventilationsanlæg, der ikke fungerer korrekt.

Hvis I konstant skruer op og ned for temperaturen og åbner og lukker vinduer, kan det forstyrre de automatiske indstillinger i et ellers velfungerende klimanlæg – prøv at lade være og styr i stedet jeres komfort med at tage tøj af og på. Det kan give et mere konstant opholdsklima.


Senest revideret den 22. marts 2021