Del: - -

Københavns Kommune stiller skærpede krav

I Københavns Kommune skal fremtidens skoler have kortere efterklangstid end loven kræver.

Af Lone Bolther Rubin

Københavns Kommune har siden 2014 haft en intern instruks om, at alle skoleklasser i forbindelse med renovering eller nybyggeri, skal have en efterklangstid på 0,4 sekunder.

Det svarer til de akustiske forhold som fritidsordninger, heldagsskoler, specialklasser og daginstitutioner skal have ifølge bygningsreglementet. Kun almindelige klasselokaler må have en efterklangstid på 0,6 sekunder eller 0,9, hvis de er bygget før 2008.  

Læs også

Akustikregulering - om reglerne på skoler og i daginstitutioner

Case - Bedre skole med god akustik

Arbejdsmiljøkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen Ole Egelund har sammen med forskere, skoler og daginstitutioner deltaget i en række projekter om støj. Han forklarer her, hvorfor kommunen stiller særlige krav til akustikken i almindelige klasseværelser:

- Støj er lærernes største problem inden for det fysiske arbejdsmiljø. Det kan vi se både i egne og nationale undersøgelser. Desuden har støj stor betydning for elevernes læring. Vi vil gerne afhjælpe støjproblemerne med gode akustiske forhold.

Mere fleksible anvendelsesmuligheder

Ole Egelund tilføjer, at enslydende krav til alle klasselokaler gør anvendelsesmulighederne mere fleksible.

Med den nye skolereform skal elever og lærere være på skolen i længere tid, og aktiviteterne er blevet mere legende. Dermed kommer læring til at ligne det, der foregår i en fritidsordning.

Desuden skal flere elever inkluderes i klassen. Mange af dem kommer fra specialklasser, hvor bygningsreglementet allerede kræver en efterklangstid på 0,4.

- De vil formentlig stadig være særligt følsomme over for støj, så det er kun rimeligt at tage hensyn til dem, siger Ole Egelund.

Både opbakning og modstand

Akustiker Per Møberg er meget tilfreds med Københavns Kommunes beslutning om at kræve en efterklangstid på 0,4 sekunder i nye og ombyggede lokaler.

Men beslutningen har også mødt skepsis blandt andre akustikere. En af dem er akustiker og fagchef Claus Møller Pedersen fra Sweco's akustiskafdeling, Acoustica.

- En efterklangstid på 0,4 sekunder er ret lyddødt, nærmest som i en dagligstue. Det er fint i mindre lokaler og daginstitutioner, men i større rum kan det blive svært at tale rummet op. Det betyder for en lærer, at han skal hæve stemmen, og det er uhensigtsmæssigt i det lange løb, siger Claus Møller Petersen.

Bliver lyden derimod reflekteret på vægge og lofter, kan det hjælpe stemmen på vej. Det gælder altså om at finde en balance midt imellem - hvor lyden ikke giver rumklang, men på den anden side heller ikke dør for hurtigt.

Sweco har taget udfordringen op

Den udfordring har Sweco taget op i forbindelse med renoveringen af Dyvekeskolen, hvor to ens klasseværelser blev afprøvet med to forskellige akustiske løsninger. Begge steder kom man ned på en efterklangstid på 0,4 sekunder, men der var alligevel forskel på resultatet.

Lærerne oplevede, at de skulle hæve stemmen for at blive hørt i det ene lokale. Men i det andet klasselokale lykkedes at finde en løsning, som både levede op til kommunens krav og lærernes forventninger. Ifølge Sweco fordi løsningen gjorde delvis brug af reflekterende overflader.

- Det viser bare, at det er et kompliceret område, hvor man skal være forsigtig med, hvad man gør. Det er væsentligt at sikre, at eleverne fornemmer sproget korrekt, understreger Claus Møller Pedersen.

- Det er klart, vi bliver udfordret på det her, men indtil nu har vi gode erfaringer med vores beslutning - uanset hvilke materialer der er brugt til at dæmpe lyden med, siger Ole Egelund fra kommunen.

Ikke så dyrt som man skulle tro

Han er ved at regne på, hvor stor prisforskellen er mellem at sikre en lovmæssig efterklangstid på 0,6 og kommunens krav på 0,4.

- Det er ikke så dyrt, som man skulle tro, og hvis det så kan fastholde nogle lærere og sænke sygefraværet, samtidig med at vi får et bedre læringsmiljø, så er det givet godt ud, siger han.


Senest revideret den 18. august 2020