Del: - -

Støjprojekt gavner stadig efter ti år

Projekt med systematisk fokus på støj giver stadig genlyd i Allerød Kommunes institutioner

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (tidligere BAR SoSu og BAR U&F) gennemførte i 2009 og 2010 en storstilet landsdækkende indsats mod støj. I den forbindelse skrev vi om Allerød Kommunes støjprojekt, som stadig har positiv virkning på arbejdsmiljøet.

Selvom det snart er ti år siden, at Allerød Kommune arbejdede systematisk med at forebygge støj i daginstitutionerne, giver projektet stadig genlyd på den gode måde.

- Vi kan ikke sige, at vi ikke har haft støj siden dengang. Men vi henviser stadig til de værktøjer, vi arbejdede med i projektet, når der opstår behov for det. Det er med til at holde os på sporet, fortæller Tina Ellesgaard, der er arbejdsmiljøchef i Allerød Kommune.

I løbet af fire år i 0’erne arbejdede Allerød Kommune med Kræftens Bekæmpelse på at øge trivslen og arbejdsglæden blandt de ansatte. En stor trivselsundersøgelse blandt alle medarbejderne viste, at støj i daginstitutioner var et særligt stort problem.

Det satte gang i et pilot-projekt, som senere udmøntede sig i en systematisk indsats, der inddrog alle daginstitutioner i kommunen. Filosofien i projektet var, at alle medarbejdere og institutioner følte, at det var deres egen indsats.

Involverede børnene i løsningerne

Ud over at arbejde med indretning og pædagogik blev børnene involveret. De fik lov til at have en mening om god og dårlig støj, og der blev lyttet til dem, når løsninger blev valgt.

- Det første, vi gjorde, var at indsamle al den viden, der er på støjområdet. Herefter gennemførte vi utallige små ændringer af arbejdsgangene med børnene. Vi lavede fysiske forbedringer gennem fx duge på bordene, dupper under stole- og bordben, gardiner for vinduerne og andre små forbedringer. De mange systematiske tiltag reducerede støjbelastningen dengang, siger Tina Ellesgaard.

Flere opfølgende trivselsundersøgelser viste en bedring i hverdagen for de pædagoger og pædagogiske medhjælpere, der er ansat i Allerød Kommune.

Erfaringerne tages stadig frem

Erfaringerne fra dengang holder.

- Støj er et tilbagevendende tema. Der kommer nye medarbejdere og nye fokusområder, men når det bliver taget op i den enkelte institution, så henviser vi stadig til erfaringerne fra støjprojektet, siger Tina Ellesgaard.

Artiklen er opdateret i sept. 2017


Senest revideret den 21. februar 2020