Indendørs CO2

I kølvandet på det store internationale klimatopmøde i København november 2015, smider Indeklimaportalen halstørklædet og rykker indendørs for at se på CO2 forholdene i skoler og daginstitutioner.

Hvad er CO2 og er det farligt når det forekommer indendørs? Hvordan skal vi forholde os til at det optræder i de lokaler vi færdes i

CO2 findes i luften

CO2 er et kemisk stof og kaldes også Kuldioxid eller Carbondioxid. Det er en farveløs og lugtløs gas som findes helt naturligt i jordens atmosfære, da det bl.a. også opstår efter forbrænding af kulbrinter, fotosyntese og respiration.

Et helt almindeligt menneske udånder således ca. 450 L kuldioxid svarende til 900 gram pr. dag, og ved at forbruge ilt og afgive kuldioxid (CO2), og mange andre stoffer gennem ånde og sved, kan vi ikke undgå at det også optræder i indeklimaet. I sidste ende kan det medføre ubehag i form af hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Grænse- og indikatorværdier

Udendørs vil man typisk finde en koncentration af CO2 i luften på ca. 0,038% pr. m3 (380 ppm) men dette kan variere lidt, afhængigt af årstiden.

Indendørs har Arbejdstilsynet sat en indikatorværdi for CO2-indhold i luften til 1000 ppm, men et klasselokale er ofte meget ujævnt belastet. Eksempelvis kan én lektion gennemføres uden afbrydelser mens man i andre lektioner kan man have opdelt eleverne i mindre grupper.

Erhvervs og Byggestyrelsen beretter at der inden for den kommende fremtid sendes et bygningsreglement i høring, hvor man ønsker at fastsætte en grænseværdi på 1000 ppm.

CO2 indikerer at indeklimaet er i fare

1000 ppm er ikke en aktionsværdi, men overskrides denne grænse må man ud og kigge på om ventilationsforholdene er tilstrækkelige.

”CO2 er ikke et problem i sig selv men man måler CO2 fordi det er en god indikator for forureningen fra andre mennesker.” fortæller Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), og påpeger samtidig, at der ved et højt CO2-niveau også er en større risiko for smitte af sygdomme og utilfredsstillende temperaturforhold.

CO2-niveauet kan beregnes og bruges som indikator på, om belastningen fra menneskene er for stor i forhold til den tilførte udeluft via ventilationen.

Måling af koncentrationen af CO2, skal derfor give en pejling på, om personbelastningen i lokalet er passende i forhold til rummets ventilation. Overskrides grænseværdierne må man øge luftskiftet eller sætte antallet af elever i lokalet ned.

Ventilation er løsningen

En af måderne man kan forbedre luften i et lokale er ved hyppig udluftning.

”Der er 2 veje. Dels kan man ved aktiv udluftningsadfærd ændre luftkvaliteten i lokalet. Hvis luften i lokalet er beklumret, hvad gør du så? For man holdt de nødvendige udluftninger og åbnet vinduer nok? Den anden mulighed er at se på den mekaniske ventilation i bygningen. Er den tilstrækkelig, og kan den reguleres?” fortæller Lars Gunnarsen.

Om vinteren skal man være lidt mere påpasselig med hyppig udluftning. Det vil typisk give kuldegener og træk at holde vinduerne åbne i lange perioder, og derved skabe nye udfordringer i indeklimaet.

Hyppige, kortvarige og kraftige udluftninger er vejen frem om vinteren mens man i højere grad kan sætte vinduerne på klem om sommeren.

Læs mere om mekanisk ventilation


Senest revideret den 12. april 2023