Del: - -

Er CO2 en synder – eller bare en indikator?

Dansk studie peger på, at det ikke er CO2, men derimod bioeffluenter, der påvirker koncentrationsevnen.

Rød sky advarer om at der er for meget CO2 i klasseværelset

Af journalist Lone Bolther Rubin

Når man snakker om øget præstation i forbindelse med luftkvalitet, bliver CO2 koncentrationen ofte brugt som måleenhed. Jo højere koncentration, jo dårligere præstations- og koncentrationsevne.

Men det betyder ikke, at det er CO2 i sig selv, der er synderen. Det er snarere alt det andet, vi mennesker emmer og ånder af, der gør os trætte og ukoncentrerede, også kaldet bioeffluenter.

Det viser forskning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med lektor Pawel Wargocki i spidsen.

Forsøg i klimakamre giver svaret

Forskerne har udsat nogle forsøgspersoner for et miljø i forsøgskamre, hvor der er ren luft tilsat enten ren CO2 eller bioeffluenter.

Samtidig har man spurgt til deres velbefindende og testet deres præstationsevne. Der er taget udgangspunkt i tre forskellige koncentrationer af CO2, nemlig 500 ppm, 1000 ppm og 3.000 ppm. (ppm=parts per million)

"Testpersonerne reagerede ikke på forhøjet indhold af CO2, men det gjorde de på forhøjet indholdt af bioeffluenter. Her fik de akutte symptomer som træthed, hovedpine og problemer med koncentration, og det kan ses på deltagernes evne til at løse de opgaver, vi stillede," siger Pawel Wargocki.

I rum med mennesker vil CO2 indholdet stige i takt med mængden af bioeffluenter, med mindre der ventileres eller luftes ud.  

Forsøgspersonerne oplevede forringet luftkvalitet, da mængden af bioeffluenter nåede det niveau, som man normalt oplever ved et CO2 indhold i luften på 1.000 ppm (parts per million). Lugten blev opdaget allerede ved 500 ppm.

Et anden studie fra forskerne på DTU bliver publiceret i foråret 2017. Det viser, at det først er ved et indhold over 1600 ppm CO2, at bioeffluenterne forringer vores kognitive præstation, og vi risikerer at opleve akutte helbredsymptomer.

- Men hvis der er andre forureningskilder end bioeffluenter til stede, som for eksempel afgasninger fra byggematerialer, så bliver vi højst sandsynligt negativt påvirket ved lavere CO2 indhold, påpeger Pawel Wargocki.

Resultater fra USA peger på CO2 som synder

I 2012 var der et studie i USA, der påviste, at ren CO2 i sig selv kunne påvirke raske, voksne menneskers præstationsevne. Allerede ved en forskel fra 600 til 1000 ppm var der en nedgang i præstationernes kvalitet. (Kilde: Is CO2 an indoor pollutant?)

Men det kan Pawel Wargockis forsøg ikke bekræfte. Det kan heller ikke sige noget om, hvorfor de to studier har forskellige resultater.

"Til gengæld ved vi fra tidligere studier, at koncentrationer af CO2 på over 10.000 ppm fremkalder helbredssymptomer, og at højere koncentrationer kan være farligt, men det er meget usædvanligt at opleve det i indeklimaet," siger Pawel Wargocki.

Der er derfor fastsat en grænseværdi for CO2 på 5.000 ppm af hensyn til arbejdssikkerheden.

En anden amerikansk undersøgelse viser, hvad det gør ved præstationsevnen at blive udsat for bioeffluenter repræsenteret med en koncentration på henholdsvis 800 og 1800 ppm CO2. (Kilde: “Effects of ventilation rate per person and per floor area on perceived air quality, sick building syndrome symptoms, and decision-making”)

"Det viste en statistisk signifikant, dog meget lille, effekt på præstationsevnen, men ikke på symptomerne. Effekten var desuden væsentlig mindre end den effekt, der blev påvist i det amerikanske forsøg, der udsatte deltagerne for ren CO2," fortæller Pawel Wargocki.

Dog kan den bekræfte muligheden for, at negative reaktioner kan opstå, når indholdet af CO2 med bioeffluenter i indeluften overstiger 1.600 ppm.

DTU’s eget forsøg er bl.a. publiceret i Indoor Air 2017. 
X. Zhang, P.Wargocki, Z.Lian, C.Thyregod: Effects of exposure to carbon dioxide and bioeffluents on perceived air quality, self-assessed acute health symptoms, and cognigtive performance.  


Senest revideret den 15. februar 2024