Del: - -

Elever målte CO2

I 2009, 2014 og 2021 målte elever fra landets folkeskoler og ungdomsuddannelser luftkvaliteten i deres klasselokaler. Tallene er analyseret af forskere fra DTU, og resultatet er lige nedslående: Over halvdelen af de danske klasseværelser har stadig for ringe indeklima.

Masseeksperiment 2021 er gennemført af 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Eleverne indsamlede selv data i november og december 2021 i deres egne klasselokaler med udleveret testudstyr. 

I over halvdelen af klasserne (53 pct.) blev der målt CO2-koncentrationer over Arbejdstilsynets anbefalede grænseværdi på 1000 ppm (parts per million). I 18 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne endda mere end dobbelt så høje som det anbefalede niveau. Selvom flere lokaler har fået mekanisk ventilation siden de tidligere masseeksperimenter om indeklima i 2009 og 2014, så er det samlede resultat stort set det samme.

- Vi synes det er ærgerligt, at skolernes indeklima har ændret sig så lidt på trods af de tiltag og den opmærksomhed, det har fået siden seneste undersøgelse i 2014, siger professor Jørn Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU til en artikel fra Masseeksperimentet.

Problemet er ikke CO2 i sig selv. Det er mere en indikator over de stoffer, som mennesker og materialer afgiver til luften, og som hober sig op, hvis der ikke luftes ordentligt ud. Den tunge luft kan påvirke koncentrationsevne og indlæring. Det viser masseeksperimentet også.

Eleverne testede nemlig sig selv i 2021 og svarede på spørgsmål om deres trivsel på to forskellige dage: En dag hvor de gjorde som de plejede, og en anden dag hvor de luftede ud og gik udenfor i frikvarteret. 

På den dag med udluftning og ophold udenfor, oplevede eleverne signifikant færre indeklimasymptomer som øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejde. Resultatet af koncentrationstesten viste 6% færre fejl.

Indeklima på dagsordenen

Masseeksperimentet er et samarbejde mellem flere aktører, og der gennemføres eksperimenter hvert år. 2021 var så tredje gang, hvor fokus var på indeklima. I 2022 testede eleverne indholdet af kemi i indeklimaet.

Målet er at engagere eleverne i naturvidenskab, og give dem en viden om relationen mellem indeklima og trivsel, som de selv kan handle på. 

- For eksempel ved at indføre en fast praksis med udluftning og at være udendørs i frikvarteret”, siger programleder for Masseeksperiment, Lene Christensen.

CO2-koncentrationen stiger i løbet af en lektion, og det er derfor vigtigt at åbne vinduerne i klasselokalet regelmæssigt. Eleverne bør derudover forlade klasselokalet i frikvartererne, så CO2-koncentrationen kan nedbringes før starten af næste lektion.

Foruroligende resultater især i Danmark

Allerede i 2009 var DTU på banen om de foruroligende resultater. Historien kom i medierne, og mange skolebestyrelser har haft emnet på dagsordenen.

Realdania, der har finansieret masseeksperimentet i 2021 har desuden kørt flere kampagner for et strategisk fokus på indeklima i kommuner og skoler. Det kan altså ikke ses i resultaterne endnu. 

Lignende eksperiment er også udført i Sverige og Norge, og der har vist sig en tydelig forskel mellem de tre lande, hvor Danmark tager sidstepladsen.


Senest revideret den 14. februar 2024