Del: - -

Hvornår skal der luftes ud?

Nye måleenheder skal hjælpe med at fortælle hvornår der skal luftes ud. Måling af CO2-niveauet i klasselokaler kan foregå ved at hænge et simpelt apparat på væggen, som kan vise dig hvornår der skal ventileres.

Det er Firmaet Exhausto, som er leverandør og samarbejdspartner indenfor ventilationsløsninger, der har udviklet to forskellige måleapparater til brug i indeklimaet på fx skoler og daginstitutioner.

Mål CO2-niveauet

Exhausto har udviklet et såkaldt ’Learn-o-meter’, der via grønne, gule og røde lysdioder viser CO2-niveauet i et lokale. Efter en måling på omkring 20 minutter, rådes der til at lufte ud. Dette instrument var udspringeren til et nyt og mere bredt måleinstrument som Exhausto siden har udviklet.

”Vi havde et eksempel på en fysiklærer som havde inddraget ’Learn-o-meteret’ i sin undervisning, som vendte tilbage til os og foreslog at udvide målingerne til også at omfatte temperatur og luftfugtighedsforhold.” fortæller Uffe Jespersen fra Exhausto og fortsætter: ”Når man har foretaget sine målinger, kan disse værdier derefter overføres digitalt til en computer, som på den måde kan hjælpe til at skabe et overblik og dokumentere indeklimaet.” Den fik navnet ’Comfort-o-meter’.

Ventilation med CO2 føler

Har man først konstateret en dårlig luft i indeklimaet, er det ikke nødvendigvis nok med en naturlig ventilation. Her kan en mekanisk ventilation være løsningen der tager højde for en god og tilpas udluftning. Man kan samtidig vinde på det energieffektive, da et ventilationsanlæg kan sættes til, kun køre når der er behov for frisk luft.

”Har du et lokale hvor der sidder 25 elever og en lærer, skal der en meget stor mængde luft til i rummet. I næste lektion er der måske kun 5 elever eller slet ingen, og så er der ingen grund til at ventilationsanlægget kører når der ikke er nogen. Derfor arbejder vi med noget der hedder behovsstyret ventilation. Det fungerer på den måde at der sidder en måler som styrer luften automatisk. Desuden kan der også monteres en CO2 måler som fx kan sættes til at kontrollere at lokalet ikke overskrider 1000 ppm (parts per milion) CO2.” fortæller Uffe Jespersen.

Har man CO2 føler på ventilationen, er det stadig en god idé at huske at åbne vinduerne, da den selv registrere luften udefra og regulerer sig derefter.

Energibesparende ventilation

I forhold til almindelig udluftning har mekanisk ventilation en stor fordel, især i kolde perioder hvor temperaturen udefra er meget lav. Hvis der fx er 0 grader udenfor og 22 grader indendørs, vil det være nødvendigt at skrue op for radiatorer i lokalerne.

”Vores mekaniske ventilation fungerer på den måde at man suger noget varm luft ud af et lokale. Den luft kommer så igennem en varmeveksler som overfører energien til den friske indblæsningsluft. Vi kan på den måde overføre op til 90 % af energien.” fortæller Uffe Jespersen og tilføjer ”Det man skal huske på er, at alternativet måske er at åbne vinduet, hvilket kan give kulde og trækgener. Den friske luft skal alligevel på et tidspunkt op til 20 graders varme før der bliver en behagelig indeklimatemperatur. Derfor kan man ligeså godt anvende et ventilationsagrigat med varmeindvending.”

Langsigtet løsning

Det kritiske ved opsætning af et ventilationsanlæg er ofte kanalarbejdet, som er afhængig af bygningens udformning. Uffe Jespersen fortæller at man typisk kan installere et ventilationsanlæg i løbet af en sommerferie, og på den måde skabe mindst gene for evt. undervisning eller anden brug i lokalerne.

”Det er vigtigt at se det som en langsigtet løsning, som i sidste ende kan have stor betydning for både indeklimaet og energiregningen.” slutter han.

Links:


Senest revideret den 12. april 2023