Del: - -

Måling af luftens kvalitet

Målinger af luftkvaliteten er komplicerede, men kan være nødvendige hvis der er store problemer med dårlig luft.

Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger for at vurdere luftkvaliteten på arbejdspladsen. Den enkeltes egen oplevelse af luftkvaliteten er ofte tilstrækkelig til at afgøre, om der er problemer og behov for forbedringer.

Luftkvaliteten er ofte vanskelig at måle med tekniske instrumenter. Som regel vurderes kvaliteten i stedet på baggrund af lugtesansen. I grelle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage målinger – de skal dog altid udføres af professionelle.

Kuldioxid - CO2

Ubehagelige lugte kan være tegn på dårlig ventilation og for mange personer i lokalet. Hvis generne ikke umiddelbart kan afhjælpes, kan det være en løsning at måle koncentrationen af CO2 i lokalet. En løsning kan desuden være at måle mængden af frisk luft, der tilføres per person per time. Typisk anbefales som minimum 15-20 m3 frisk luft i timen.

Støv, gasser og dampe

Det er ofte ikke muligt med det blotte øje at danne sig et indtryk af mængden af støv og fibre i luften.  Mængden kan måles ved at undersøge, hvor mange gram støv per m2, der f.eks. ligger på bordplader og hylder. Koncentrationen af støv i luften kan afdækkes ved at måle milligram støv per m3.

Afgasningen fra byggematerialer, inventar og teknisk udstyr kan afdækkes med komplicerede tekniske målinger. Der er grænseværdier for giftige stoffer, men de er sjældent tilstrækkelige til at skabe et behageligt indeklima. Stofferne ozon og formaldehyd kan f.eks. give problemer.

Vanddamp og fugt

Mængden af vanddamp er altid afhængig af temperaturen, og derfor taler man om relativ luftfugtighed (RF). RF er udtryk for, hvor meget vanddamp luften indeholder i forhold til, hvor meget den kan indeholde. Ved høje temperaturer kan luften indeholde mere vanddamp end ved lavere temperaturer. Om sommeren er luftfugtigheden inden døre typisk omkring 60%, mens den om vinteren ligger i nærheden af 20%.

Skimmelsvampe kan være skadelige at indånde. Kondensvand giver grobund for skimmel. Mugpletter eller en stikkende lugt kan være tegn på skimmelsvampe. En teknisk afdækning af forekomsten af skimmelsvampe er ikke nødvendigvis kompliceret, men skal dog udføres af professionelle.

Hvis I har problemer med tør luft, dvs. en relativ luftfugtighed under 30% bør I forsøge at øge luftfugtigheden. Læs mere om tør luft her.


Senest revideret den 12. april 2023