Luftrensere ikke uden problemer

Forsker på Statens Byggeforskningsinstitut advarer mod at installere luftrensere, som generer ozon, i rum, hvor man opholder sig. Ud over mekanisk filtrering er der udviklet tre grundlæggende teknologier, der påvirker luftens struktur og letter filtreringen, så der kan bruges væsentlig mindre strøm.

Det kan være besnærende at slippe af med støv, bakterier, svampesporer, røg og andre partikler ved at rense luften inden døre med mobile luftrensere. Men man skal overveje fordele og ulemper.

Læs også: 

Forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har undersøgt tre forskellige teknologier, og de har alle bivirkninger. Den mest alvorlige er, at nogle renserne genererer ozon, som er helbredsskadelig.

Grundlæggende er der fire metoder til at rense luften, som producenterne kombinerer med diverse typer filtre:

  • Mekanisk ved at presse luft gennem filtre.
  • Elektrostatisk ionisering.
  • Fotokemisk reaktion med UV-stråler.
  • Ikketermisk plasmareaktion med stærk strøm.

To forskellige problemer med luftrensere

Luftrenserne fjerner betydelige mængder partikler fra luften. De mekaniske er effektive, men tryktabet er stort, når luften skal presses gennem filtrene. Derfor bruger de meget energi.

De andre metoder er også effektive, men de skaber et nyt problem, forklarer Ph.d Siamak Rahimi Ardkapan fra SBi:

- Metoderne genererer ozon, som reagerer med andre kemiske emner i luften og kreerer ultrafine partikler, som kan være skadelig for mennesker. Det er ukontrollabelt, siger han.

Luftrensere er uegnet til opholdsrum

Siamak Rahimi Ardkapan har i forbindelse med en phd-afhandling undersøgt de forskellige metoder i et lukket rum under kontrollerede forhold. Ozonindholdet i luften er målt over tid.

Siamak Rahimi Ardkapan forklarer, at for højt indhold af ozon i luften kan give åndedrætsbesvær og tilføre luften en særlig lugt. Han fraråder derfor at bruge den slags luftrensere i rum, hvor mennesker opholder sig i længere tid.

Selvom ozon er en flygtig gasart, ved man ikke præcis, hvad der sker, når den reagerer kemisk med andre stoffer i indeluften. Det vil være forskelligt alt efter, hvilke stoffer der er i indeklimaet.

Professor ved SBi, Alireza Afshari, der blandt andet har undersøgt luftrenseres evne til at rense for naborøg i lejligheder, vil derfor ikke anbefale at bruge luftrensere, der genererer ozon.

Man kan ikke stole på reklamer for luftrensere

- Mængden af ozon fra luftrensere er ganske vist lille, men vi kender ikke konsekvensen, når der kommer forurening i et apparat. Vi skal have rigtig luft med ilt ud af en luftrenser, ikke ozon. Ozon er uønsket i indeklimaet. Luftrensere, der genererer ozon, bør derfor ikke kaldes luftrensere, men ozongeneratorer, siger Alireza Afshari og tilføjer, at der er flere af den slags på markedet. 

Alireza Afshari anbefaler, at man som kunde kræver at se en test, der viser om der akkumuleres ozon. I så fald er det tegn på, at der genereres ozon ved bruge af luftrenseren. 

- Hvis du måler den luft, der umiddelbart kommer ud af luftrenseren, så er indholdet af ozon acceptabelt. Men i løbet af noget tid akkumuleres indholdet af ozon i rummet til et uacceptabelt niveau. Og det er det, vi har målt på, siger Alireza Afshari.

Han vil indtil videre kun anbefale luftrensere med mekanisk filter.

Læs også: Fakta om luftrensere og ozon 

Astma-Allergi Danmark siger også fra

Mange luftrensere argumenterer med, at luftrensning forebygger astma. Men det kan Astma-Allergi Danmark ikke genkende.

- Vi mangler klinisk dokumentation på, at de har nogen effekt på folks symptomer, siger kommunikationschef i forbundet, Lise Nørgaard.

De to forskere fra SBi understreger dog, at luftrensere, der generer ozon, kan være velegnede til andre formål. De kan for eksempel bruges i kølerum, hvor de kan minimere mængden af bakterier. Bare der ikke opholder sig mennesker.


Senest revideret den 23. april 2020