Del: - -

Case: En jungle at indkøbe luftrensere

Thisted Kommune skulle købe 55 luftrensere – det tog mere end to år at få opstillet de rigtige kravspecifikationer og stillet krav til dokumentation

Af Lone Bolther Rubin

”Det med indkøbet er godt nok en jungle, og luftrenserne er så tekniske, at det ikke er til at forstå.”

Det er det første, Nikolaj Bilgram Kristensen fortæller om Thisted Kommunes erfaringer med at indkøbe 55 luftrensere. Han er udviklingskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet og var involveret fra begyndelsen i 2018, da idéen om at købe luftrensere til plejecentre og hjemmehjælpen opstod. Luftrenserne blev leveret i sommeren 2021 efter en lang og omfattende proces, som Nikolaj Bilgram Kristensen betegner som nødvendig.

”Vi vil gerne dele vores erfaringer, for det kunne vi virkelig godt have brugt selv,” siger han.

Læs også:

Ønsket om luftrensere opstod hos medarbejderne i plejen

Det begyndte med et ønske fra medarbejdere i plejesektoren, der var generet, når de skulle arbejde i hjem med dårligt indeklima. De oplevede blandt andet ubehag fra kraftig urinlugt og røg, og de havde hørt, at luftrensere kunne afhjælpe problemet.

”Vi syntes i administrationen, det var en rigtig god idé i forhold til arbejdsmiljøet, så vi fik afsat penge i budgettet for 2019. En barsel forsinkede projektet, men pengene blev videreført,” siger Nikolaj Bilgram Kristensen.

Han var koblet på sagen sammen med indkøbsafdelingen. De spurgte i Fælles Indkøb Nord, om der var andre kommuner, der var interesserede i at hente et tilbud hjem. Det sagde Morsø, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring kommuner ja til. Thisted Kommune blev tovholder. Da det var på plads, indledte kommunen en markedsdialog med 3-4 leverandører.

Markedsdialog resulterede i forvirring og usikkerhed

”Vi fik deres løsninger fremvist. De var meget forskellige, og de teknologier, de anvendte, var meget forskellige. Vi havde ingen idé om, hvordan vi skulle lave en kravspecifikation, så vi var sikre på, at vi fik nogen luftrensere, der havde den ønskede effekt,” fortæller Nikolaj Bilgram Kristensen.

Kommunen kontaktede Teknologisk Institut for at få hjælp. Det blev klart, at der var mange ting at forholde sig til. Rensningskapacitet målt efter standarden Clean Air Delivery Rate (CADR), partikelstørrelse og teknologi blandt andet.

”Vi var meget opsatte på, at vi ville have noget med en dokumenteret effekt – vel at mærke dokumenteret i en uvildig instans. En af de leverandører, vi havde været i dialog med, anvendte duftblokke, og her var vi meget opmærksomme på, at det skulle dokumenteres, at der ikke var nogen allergifremkaldende stoffer i luften,” siger udviklingskonsulenten.

Fik hjælp til at lave kravspecifikationer

Efter flere runder med Teknologisk Institut, fik indkøbsafdelingen lavet nogle kravspecifikationer til to behov – små boliger på under 20 kvadratmeter og fællesarealer på under 30 kvadratmeter. Specifikationerne indeholdt blandt andet:

  • Rensekapacitet – maskinen skulle kunne rense luften fire gange i timen. (154 CADR)
  • Dokumenteret effekt ved test i 24 timer i et lufttæt kammer på 35 kubikmeter. Herunder dokumentation for, at maskinen ikke genererer ozon.
  • Maksimal støj på 35 decibel.
  • Dokumentation for, at teknologien ikke var allergifremkaldende.
  • At det var nemt for borgeren eller en medarbejder at skifte filter.

Dertil kom krav om strømforbrug, QR-kode til lagerstyring, garanti, dansk brugervejledning og pris på en leje- og serviceaftale.

Troede ikke, det kunne misforstås, men

”Vi fik det formuleret på en måde og med et eksempel, så det ikke kunne misforstås, men det gav alligevel anledning til spørgsmål fra leverandørerne. Vi havde ikke været helt skarpe på rumfanget af de arealer, der skulle renses, så vi måtte trække udbuddet tilbage i en periode,” fortæller Nikolaj Bilgram Kristensen.

I sommeren 2021 blev luftrenserne leveret, og indtil videre lader det til, at de virker helt efter hensigten. Thisted Kommune valgte at købe luftrenserne og lade de enkelte plejeenheder selv stå for drift og vedligehold. Det bekymrer ikke Nikolaj Bilgram Kristensen.

”Leverandørerne har givet garanti for langtidseffekten, så de er meget optagede af, at maskinerne bliver vedligeholdt. De er derfor selv opsøgende, når det er tid til at skifte filtre,” siger han.

Kontrakten er lavet på en sådan måde, at de enkelte plejecentre kan købe ekstra ind til samme stykpris, hvis de har behov for det. Det samme gælder i de andre kommuner, som var med i udbuddet.

”Det tog mere end to år at gennemføre indkøbet. Det har været en dyb proces i forhold til anlægssummen, men jeg synes ikke, vi kunne have gjort det meget anderledes. Det er trods alt vigtigt, at de borgere og medarbejdere, som skal leve med luftrenserne, får det bedst mulige, og at vi for eksempel ikke indkøber luftrensere, som støjer eller genererer ozon,” siger Nikolaj Bilgram Kristensen

Han deler gerne ud af de mere detaljerede erfaringer fra kravspecifikationen, hvis der er andre kommuner, der står foran at indkøbe luftrensere.


Senest revideret den 22. marts 2022