Del: - -

Fakta om ozon

Ozon er god til at rense luften, og den beskytter os mod UV-stråler, men ozon i indeklimaet er usundt for mennesker

Ozons gode og skadelige virkning

Ozon frembringes i naturen eksempelvis i tordenvejr. Det er godt i stratosfæren, hvor ozon beskytter os mod solens UV-stråler.  Ozon er velegnet til at rense og desinficere luften i for eksempel kølerum.

Mennesker bør derimod ikke udsættes for høje koncentrationer af ozon. Det kan medføre åndedrætsbesvær, fremkalde astma og skade lungerne. Det skyldes formentlig ikke ozonen i sig selv, men at ozon reagerer med andre kemiske emner i luften. Derved dannes ultrafine partikler, der kan trænge langt ned i lungerne.

Tilladte værdier for ozon

Visse arbejdsprocesser generer ozon, og her er det tilladte maksimale indhold af ozon i arbejdsrum på noget tidspunkt 0,1 ppm. (parts per million). (Kilde: Grænseværdier for luftforurening). Det er dog ikke ensbetydende med, at man bør tilføre indeluften denne 'forurening' via en luftrenser, heller ikke i lavere koncentrationer.


Senest revideret den 14. februar 2022