Fakta om luftrensere og ozon

Luftrensere behandler luften i et lukket rum, så den angiveligt bliver renere.

Ud over mekanisk filtrering er der udviklet tre grundlæggende teknologier, der påvirker luftens struktur og letter filtreringen, så der kan bruges væsentlig mindre strøm. Det er:

  • Elektrostatisk ionisering. Luften udsættes for en elektrostatisk ladning og sendes igennem et metallisk ”filter” med modsatrettet spænding. Det tiltrækker partiklerne som en magnet. Processen omdanner imidlertid også i et vist omfang ilt (O2) til ozon (O3), som er skadelig for helbredet.
  • Fotokemisk reaktion med UV-stråler. Man kopierer en reaktion, der sker naturligt i stratosfæren. UV-strålerne får partikler til at oxidere. Men også denne teknologi omdanner ilt til ozon.
  • Ikke termisk plasmareaktion. Med stærk strøm ændres molekylernes struktur til et ioniseret gas-stadium. Det ligner den elektrostatiske ionisering og omdanner også ilt til ozon i processen.

Ozons gode og skadelige virkning

Ozon frembringes i naturen eksempelvis i tordenvejr. Det er godt i stratosfæren, hvor ozon beskytter os mod solens UV-stråler.

Mennesker bør derimod ikke udsættes for høje koncentrationer af ozon. Det kan medføre åndedrætsbesvær, fremkalde astma og skade lungerne. Det skyldes formentlig ikke ozonen i sig selv, men at ozon reagerer med andre kemiske emner i luften. Derved dannes ultrafine partikler, der kan trænge langt ned i lungerne.

Tilladte værdier for ozon

Visse arbejdsprocesser generer ozon, og her er det tilladte maksimale indhold af ozon i arbejdsrum på noget tidspunkt 0,1 ppm. (parts per million). (Kilde: Grænseværdier for luftforurening). Det er dog ikke ensbetydende med, at man bør tilføre indeluften denne 'forurening' via en luftrenser, heller ikke i lavere koncentrationer.


Senest revideret den 8. juli 2020