Del: - -

Om farlige stoffer

Indeklimaet kan være påvirket af forskellige farlige stoffer, som ikke altid kan lugtes. Få et overblik over, hvilke farlige stoffer, der kan være tale om.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Farlige stoffer i indeklimaet kommer fra forskellige kilder. Hvis man har god ventilation eller lufter hyppigt ud, er de sjældent kilde til problemer. Nogle af de stoffer, som er mest kendte, er beskrevet mere eller mindre indgående i dette tema:

  • Radon er en naturligt forekommende gasart, der siver op fra jorden, og som er kræftfremkaldende.
  • PCB indgik tidligere i byggematerialer og findes stadig i nogle ældre bygninger, hvor det kan afgasse til indeklimaet. PCB er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.
  • Ftalater har en blødgørende effekt og indgår i mange forskellige produkter, hvorfra det kan afgasse til indeklimaet. Ftalater er hormonforstyrrende.
  • Formaldehyd indgår i visse byggematerialer og træmøbler, hvorfra det afgasser. Problemet er begrænset. Formaldehyd generer slimhinderne.
  • Flammehæmmere reducerer risikoen for brand i møbler og byggematerialer. En del er forbudt at bruge i dag, fordi de kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Men de findes stadig i indeklimaet.
  • Asbest indgik tidligere i byggematerialer. Udgør kun en risiko, hvis der går hul på produkter med asbest. Asbest er kræftfremkaldende.

Hurtig information og handling er en god idé

Det kan let skabe unødig bekymring blandt personale og brugere, når man bliver opmærksom på farlige stoffer i indeklimaet. Derfor er det en god idé at informere hurtigt om det og tage de nødvendige forholdsregler.

Ofte kan virkningen af de farlige stoffer minimeres eller elimineres med god rengøring og udluftning. Det er, fordi stofferne binder sig til støv og hober sig op i et indelukket indeklima. På den måde kan man gøre noget meget effektivt meget hurtigt, mens man finder en mere varig løsning på problemet.

Læs også

Undgå produkter, der afgasser

Ved at vælge miljømærket inventar, behandlingsudstyr, tøj byggematerialer og lignende, kan man som regel undgå de farligste stoffer. Gør evt. kommunens indkøbsafdeling opmærksom på, at I ønsker produkter, som er miljømærkede eller dokumenteret fri for farlige stoffer, der kan afgasse til indeklimaet.


Senest revideret den 25. marts 2023