Farlige stoffer

Farlige stoffer i indeklimaet kommer fra forskellige kilder. Hvis man har god ventilation eller lufter hyppigt ud, er de sjældent kilde til problemer. Vi ser nærmere hvilke forholdsregler, man skal tage, hvis der er radon, PCB, ftalater, formaldehyd eller asbest i indeklimaet.