Del: - -

Kemi i svømmehaller

Klordampe i svømmehaller kan reduceres betydeligt ved at sikre en god vandkvalitet og effektiv ventilation.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

De fleste kender følelsen af at ramme klorlugten, når man træder ind i en svømmehal. Det kradser i næsen og skyldes dampe fra bassinet, som kan påvirke arbejdsmiljøet, selvom reglerne for kemi i badevandet bliver overholdt. Folk, der bader eller arbejder i svømmehaller, kan opleve gener som irritation i øjne, næse, hals og på huden.

Det er ikke altid lige slemt, og det opleves også meget individuelt blandt medarbejderne. Der er to ting, der er helt afgørende for, at klordampene holdes på et tåleligt niveau: Vandkvaliteten og ventilationen.

På Teknologisk Institut arbejder en række specialister med luftkvalitet i svømmebade. De har i forbindelse med et større projekt om indeklima i bygninger i 2019-2020, undersøgt sammenhængen mellem vandkvalitet og luftkvalitet i svømmehaller.

Typisk personale, der oplever gener

De har fundet frem til, at en god vandbehandling danner grundlag for at kunne have god luftkvalitet i svømmehallen. Der er en række regler og grænseværdier for indholdet af klor, salt, kimtal, pH-værdier mv. De er udregnet efter, at det skal være sikkert at arbejde i svømmehallen, men det er ikke altid nok til at sikre et godt indeklima.

”Vi ser, at der er kommet mere fokus på luftkvaliteten i svømmebade, og vi får flere henvendelser om problemet,” siger Nadja Lyng, der er specialist i indeklima ved Teknologisk Institut.

Det er typisk personale, livreddere og elitesvømmere, der er generet af luftkvaliteten, og som gør opmærksom på det i forbindelse med fx en arbejdspladsvurdering. De mærker, at når de er hjemme, har de ingen problemer, men når de kommer tilbage i svømmehallen, så oplever de gener igen.

Årsag 1: Dårlig afvaskning

Når der tilføres bakterier og skidt til vandet fra badegæster, skal der også tilføres kemi, så folk ikke bliver syge af at bade i det. Jo mere snavs og bakterier, jo mere kemi. Processen afgiver dermed også flere klorbiprodukter til både vandet og luften.

”Det kommer enten af dårlig vandbehandling eller utilstrækkelig afvaskning af badegæsterne, inden de hopper i vandet,” forklarer Kim Feldfoss, Seniorkonsulent i svømmebadsteknologi ved Teknologisk Institut.

Badegæster, der ikke vasker sig, før de hopper i bassinet, tilfører op til 10 gange så meget snavs, som dem, der vasker sig. Ifølge en historie, som DR P4 lavede i 2017, er problemet med badegæster, der ikke vasker sig, steget. Og dermed også forbruget af klor i badevandet. Det kan du læse her.

Årsag 2: Fejl i ventilationen

Men selvom alle vasker sig, og badevandskvaliteten er optimal, kan der stadig være en dårlig luftkvalitet. Det kan for eksempel skyldes direkte sollys, der øger fordampningen, eller at ventilationen ikke fungerer ordentligt.

”Det kan være, at ventilationen er forkert proportioneret, hvis der er bygget til, eller hvis der er sat et spa-bassin op, som afgiver ekstra fugt og kemi til luften. Det kan også være gamle ventilationskanaler, der er fyldt med skidt og møg, eller et anlæg, der bare ikke er vedligeholdt,” siger Kim Feldfoss.

På den måde kan der være områder i svømmehallen, der er ringere ventileret end andre.

Gode råd for et bedre indeklima i svømmehallen

Teknologisk Institut holder kurser for svømmebadsteknikere og har et fagligt forum, man kan deltage i. Her får deltagerne blandt andet del i den nye viden om sammenhængen mellem vandkvalitet og indeklima. Virksomheden tager også ud i svømmehaller og undersøger problemer og peger på løsninger.

Kim Feldfoss og Nadja Lyng har dog et par gode råd, som alle kan starte med:

  • Spørg brugerne, hvordan de oplever indeklimaet i svømmehallen, og om de oplever gener.
  • Gentag opfordringen om at gå i bad igen og igen for gæsterne. Vis en video, hvis I har en skærm i indgangen til svømmehallen, så folk forstår hvorfor. Fx En Ren Fornøjelse, som ligger på YouTube. Nogle svømmebade ansætter vaskeassistenter, der kan gå i dialog med badegæsterne på en god måde.
  • Brug ikke mere kemi end nødvendigt, men oprethold en god vandbehandling og en god bassinhygiejne.
  • Vedligehold ventilationsanlægget og rens kanalerne.
  • Tjek, om bygningen eller brugen af bygningen er ændret på en måde, som kan have betydning for ventilationsanlæggets effekt.

Læs også denne branchevejledning fra BFA Service-Turisme om godt arbejdsmiljø i svømmehallen. Der er et helt afsnit om, hvordan man sikrer et godt indeklima uden træk, fugt, varme, støj og kemi.


Senest revideret den 25. oktober 2021