Del: - -

Hvad afgasser?

Inventar og byggematerialer kan indeholde kemiske stoffer, der langsomt frigives til omgivelserne – såkaldt afgasning. Gener fra afgasning skal undgås eller fjernes med udluftning.

Vælg materialer med omhu, så du får så lav afgasning som mulig ved byggeri

Nyt inventar, gulvbelægninger, maling eller teknisk udstyr kan afgive skadelige stoffer og partikler til luften. Afgasning kan virke generende i form af ubehagelig lugt, svien i øjne og slimhinder, hoste, astma eller hovedpine.

Værst i begyndelsen

Afgasningen fra materialer og inventar er som regel værst i begyndelsen, når de er nye. Problemet er derfor normalt størst ved nybyggeri, eller hvis et rum f.eks. lige er blevet malet og har fået nyt inventar.

Ekstra udluftning kan hjælpe

Man kan IKKE lugte, om der er skadelige stoffer i indeluften. Hvis man har mistanke om, at der er problemer med afgasning, kan det hjælpe at lufte kraftigt ud i begyndelsen. Eventuelt kan man lade ventilationssystemet køre om natten. Hvis det er muligt, kan det være en fordel at vente et stykke tid med at tage lokalerne i brug.

Nogle af de generende gasser dannes dog først med tiden, når stoffer i produkterne påvirkes af luften, ved brug eller udsættes for varme og fugt. Fugemasse, lim og maling kan derfor efterhånden give problemer og blandt andet frigive stoffet formaldehyd. Løbende vedligeholdes er derfor afgørende, men det kan også blive nødvendigt med en bedre ventilation for at bevare en god luftkvalitet.

Undgå afgasning - vælg de rigtige materialer og møbler

For at få en god luftkvalitet skal afgasning så vidt muligt undgås. Man bør derfor vælge materialer og inventar, der afgasser mindst muligt, eller hvor afgasningen aftager hurtigt. Se vores afsnit om at vælge materialer med lav afgasning.

Nogle produkter er testet og mærket med Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningen angiver, hvor lang tid der går, inden afgasningen er så lav, at den ikke giver anledning til lugt eller virker irriterende på slimhinder. Materialer, der er beregnet til udendørsbrug, bør ikke bruges inden døre, da afgasningen kan være intens og stærkt generende.

Hvis afgasningen ikke kan undgås, skal der være ventilation, så koncentrationen af irriterende stoffer sænkes og ikke giver dårlig luft. Korrekte rengøringsmetoder er med til at reducere problemerne med afgasning.

Printere og kopimaskiner

Teknisk udstyr som f.eks. kopimaskiner og laserprintere udsender papirstøv, der i større koncentrationer forringer luften. Man bør derfor altid placere dem i andet rum, hvor personer ikke opholder sig i længere tid. En mulighed er også at installere punktudsugning, hvor de forurenende stoffer suges væk, inden de spreder sig til resten af rummet.

Læs også: 


Senest revideret den 16. februar 2024