Del: - -

Frokost forhøjer svarprocent på APV

På Herlev og Gentofte Hospital er der høj svarprocent på APV’en. Og når indeklimaet halter, arbejdes der både centralt og lokalt på løsninger.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

85% af medarbejderne svarede på spørgeskemaet, da Herlev og Gentofte Hospital i foråret 2021 gennemførte en ArbejdsPladsVudering (APV). Det er ikke usædvanligt højt på den arbejdsplads, for der gøres altid meget ud af at få så mange som muligt til at svare.

”Vi er utroligt aktive på både medarbejder- og ledersiden. Alle fællestillidsmænd har aktivt været ude og bede folk svare. Og hvis en afdeling har over 85% besvarelser, så giver vi frokost. Det er altid populært,” siger Kim Hessellund Olsen, der er medarbejderrepræsentant og næstformand i VMU. (Virksomheds MED Udvalg).  

Høj svarprocent kvalificerer arbejdet

Han forklarer også, hvorfor det er så vigtigt at få mange til at svare på spørgsmålene.

”Det er vigtigt for os, at svarprocenten bliver så høj som mulig, så vi ved, hvad vi skal arbejde videre med,” siger Kim Hessellund Olsen.

Han bakkes op af vicedirektør og formand for Trivsels- og Arbejdsmiljøudvalget, René Priess.

”Trivsel og arbejdsmiljø er en vigtig parameter på hospitalet. Vi lykkes bedst med det, hvis alle deltager både ved APV og i den efterfølgende dialog om resultatet og de indsatser, der kan sættes i værk for at forbedre arbejdsmiljøet,” udtaler han.

God trivsel, men indeklimaet halter

Medarbejderne vurderer de forskellige arbejdsmiljøområder på en skala fra 1-5. Årets APV viste en god fremgang for den generelle trivsel på hospitalet, som steg fra en score på 3,8 til 4,0. Men der var stadig utilfredshed med indeklima og især støj. Indeklimaet blev vurderet til 3,2 på Herlev og Gentofte Hospital, mens den i Region Hovedstaden samlet er på 3,3.

”Det skal i høj grad ses i lyset af hospitalernes aldrende bygningsmasse, som vi i disse år arbejder intensivt med at opgradere,” understreger René Priess.

850 medarbejdere er allerede siden APV-undersøgelsen flyttet ind i nye lokaler, og yderligere 850 flytter til december. I takt med at afdelinger flytter, bliver de gamle bygninger renoveret. Planen strækker sig over en lang årrække.

APV-arbejdet foregår både centralt og lokalt

Herlev og Gentofte Hospital arbejder med APV i to spor; ét centralt og ét lokalt. Arbejdet med at forbedre bygningsmassen ligger i det centrale spor. Lokalt arbejder de enkelte afdelingers arbejdsmiljøgrupper med de problemstillinger, der bedst kan løses lokalt.

”Både de centrale og lokale problemstillinger vedrørende indeklima og støj spænder bredt og er typisk afhængig af bygninger, indretning, funktion, arbejdsprocesser mv. Derfor arbejdes der også bredt og med mange forskelligartede problemstillinger,” forklarer René Priess.


Senest revideret den 1. september 2021