Del: - -

Gode råd til valg af byggematerialer

Trinlyd, afgasning og rengøring. Det er nogle af de ting, man skal tage med i overvejelserne, når man vælger materialer til gulvet i et nyt byggeri.

Stil krav til materialernes betydning for indeklimaet - lys, lyd og luft

Tekst og foto: Lone Bolther Rubin

Hvilke krav til indeklima kan man overhovedet stille til materialer som vægge, gulve og installationer? Her er en oversigt over plusser og minusser for indeklimaet ved forskellige materialetyper.

Skillevægge af glas

+ Skillevægge af glas tillader lyset at komme igennem, så man får mere dagslys på arbejdspladsen.
+ Let at rengøre for støv.
+ Afgasser ikke.
- Direkte sollys i glasset kan reflektere og blænde.
- Glas er hårdt og kan give en dårlig akustik, fordi det reflekterer lyden.
- Dårlig luftlyds-isolering.

Et godt råd: Vælger I glasvægge, bør I bruge akustikdæmpende materialer andre steder i rummet.  

Akustikdæmpende vægge

+ Det giver en afdæmpet lyd i rummet.
+ Man kan enten vælge at sætte vægge op med akustiske egenskaber i sig selv, eller man kan montere kunstværker mv. med akustiske egenskaber.
- Overfladen kan i visse tilfælde være svær at holde ren for støv.

Gode råd: I skal sikre jer, at materialet er let at holde rent. I bør også sikre jer, at det er lavt og hurtigt afgassende.
Vægge skal også være holdbare – ved slid og skader – hvilke partikler kan så frigives?

Vinduer med almindelig energiglas

+ De giver maksimal dagslys og godt udsyn.
- Kan give reflekser i skærme, blænding og overophedning i sommerhalvåret.

Gode råd: Solafskærmning bør være muligt især på kontorarbejdspladser og skoler.
Ovenlys kan være et godt supplement til vinduer i facaden, selvom det ikke giver udsyn.

Vinduer med solfilm, solstop og lignende

+ Giver mindre ophedning end almindelige ruder.
+ Billigere end solafskærmning.
+ Ingen driftsproblemer.
- Mindre dagslys og i nogle tilfælde dårligere udsyn.
- Giver stadig blænding.

Gode råd: Se og oplev vinduerne et sted, hvor de er i brug. Nogle forvrænger farveindtrykkene udefra eller får det til at se overskyet ud altid.
Sørg for indvendige gardiner eller persienner til at skærme for blænding og reflekser.

Solafskærmninger

+ Mulighed for godt udsyn.
+ Skærmer af for blænding, reflekser og solvarme.
- Driften kan være utilfredsstillende for den enkelte.
- Kan være sårbare for blæst.
- Ofte vedligeholdelseskrævende.

Gode råd: Bed om at få andres erfaringer, når der skal vælges model.

Gode råd om lofter

Forlang dokumentation for, at loftet ikke kan drysse med partikler eller afgive gasser. Vær også opmærksom på, at det ikke samler støv.

Indbyggede lamper frem for nedhængte lamper er lettere at holde rene, men giver til gengæld mindre indirekte lys fra loftet.

Lofter med akustiske egenskaber:
+ Gode lydforhold i rummet

Lofter med lav-impuls-ventilation:
+ Meget lille risiko for træk

Mekaniske ventilationsanlæg

+ Gør det muligt at regulere luftskiftet optimalt.
- Kan give uønsket støj fra motor og enkeltdele – f.eks. spjæld.
- Kan give trækgener.

Gode råd: Stil målbare krav til leverandøren og den projekterende rådgiver om ydeevne, træk og tilladt støjniveau. Forlang en efterfølgende test.

Naturlig udluftning

+ Lavt energiforbrug, hvis det bruges korrekt.
+ Simpel indretning.
- Virker ikke altid efter hensigten og kan resultere i for stort eller for lille luftskifte.

Gode råd om gulve

Gulve skal være lette at gøre rene. Også efter en lang periode med stor belastning.
Der må stilles krav til lav trinlyd. På gangarealer kan man evt. have rengøringsvenlige gulvtæpper.
Stil krav om dokumentation for afgasning og afgivelse af partikler.

Gode råd om fuger

Indvendige fuger skal være lavt og hurtigt afgassende. Stil krav om dokumentation for afgasning.

Gode råd om inventar

Inventaret skal være lavt afgassende, når det tages i brug. Bed om dokumentation fra leverandøren.
Møbler skal være lette at holde rene – og det skal være let at gøre rent under og omkring dem.
Skabe holder støv væk fra mapper og lignende, men bidrager til en dårligere akustik end reoler, der til gengæld kan være de værste støvsamlere.

Valg af farver

Lyse farver reflekterer mere lys end mørke farver. Lyse farver på vægge, gulve, lofter og inventar vil derfor give en mere behagelig fordeling og oplevelse af lyset i rummet.

Læs mere: Undgå afgasning

Læs vores afsnit om, hvordan man kan sikre sig, at de produkter, man bruger til byggeriet har en lav afgasning.


Senest revideret den 15. februar 2024