Gulvets betydning for lyd og luft

Gulve påvirker indeklimaet forskelligt alt efter overflade og underlag og efter, hvor godt det er gjort rent. Gulvet har først og fremmest indflydelse på bygningens lydbillede og luftens indhold af støv og kemi.

Lyden af trin på gangen. Støv, der hvirvles op i luften, når døren går op. Lugten af nylagt gulv. Indeklimaet bliver påvirket af det gulv, du går på hver dag. Men hvordan og hvorfor?

Gulvet har først og fremmest indflydelse på bygningens lydbillede og luftens indhold af støv og kemi. Forskellige overflader har forskellige egenskaber med fordele og ulemper for indeklimaet.

Gulvets indflydelse på lyden

I kontakten med gulvet opstår lyd. Et hårdt gulv vil give en højere og hårdere lyd end et blødt gulv. Noget af lyden bliver i rummet. Det kaldes trommelyd.

Lyden kan også forplante sig gennem vægge og etageadskillelser. Det kaldes trinlyd og kan genere meget i tilstødende lokaler. Både trommelyd og trinlyd kan dæmpes ved at lægge bløde materialer under gulvene, ved at anvende blødere belægninger eller gøre gulvene tungere. Trinlyden kan desuden dæmpes ved at undgå gennemgående gulve, ved at undgå kontakt mellem gulve og vægge, og ved at lydisolere vægge og etageadskillelser.

Et hårdt gulv kan forstærke lyden fra andre kilder i rummet, for eksempel stemmer. Gulvet og andre hårde overflader reflekterer lyden, så den bliver ”hængende” i lokalet.

Man måler, hvor længe en lyd er om at fortone sig. Det kaldes efterklangstid. Et blødere gulv reflekterer mindre, og et tæppe kan opsuge lyden og forkorte efterklangstiden.

Klare grænser for lydniveauer

Bygningsreglementet har klart definerede grænser for, hvor lang efterklangstid og hvor meget trinlyd der må være på skoler og institutioner. Grænserne er forskellige alt efter, hvad rummet bruges til.

Der er ingen grænser i kontorbyggerier og på sygehuse. Her skal bygherren selv definere kravene til entreprenøren. Der er forslag i SBi-anvisning 230. Trommelyd er ikke reguleret i bygningsreglementet.

Kravene knytter sig ikke specifikt til gulvenes egenskaber, men på Gulvbranchens portal www.gulvfakta.dk er der en oversigt over forskellige gulves trinlydsdæmpning.

Nye gulve øger indhold af kemi i luften

Alle nye byggematerialer og møbler afgiver forskellige kemiske gasser til omgivelserne. Det klinger af over tid. For trægulve har opbygning og overfladebehandling betydning for afgasningen, mens det for tæpper ofte er bagsiden.

Det fortæller Thomas Witterseh fra Dansk Indeklima Mærkning. Mærkningen er frivillig og måler emissionen fra forskellige produkter over tid. Gulve skal være afgasset inden for 60 dage for at få mærket.

Der er bare ikke ret mange gulve eller gulvtæpper, der har mærket. Det bliver måske bedre, når der om et år eller to bliver fælles europæiske standarder på området.

Producenterne er generelt blevet bedre til at mindske emissionerne VOC (flygtige organiske forbindelser). Mange oplyser niveauet på produkterne.

Der er ingen grænseværdier i Danmark, men i Tyskland er den på 1000 µg/m3. Det er ifølge producenterne ikke usædvanligt, at produkterne ligger på en tiendedel eller mindre end det efter en måneds tid.

Gulve skal være CE-mærkede efter europæisk EN-standard. Det sikrer, at indholdet af formaldehyd er begrænset.

Rene gulve giver færre problemer med støv

Arbejdstilsynet anbefaler ikke bestemte gulvbelægninger, men i loven kræves det, at de skal være lette at gøre rene. Det er for at minimere problemer med støv.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, undersøgte for et par år siden overfladers betydning for partikler i luften. Undersøgelsen viste, at lodne overflader som tæpper virker som et filter, der fanger små og ultrafine partikler.

De hvirvles imidlertid op igen, når der er bevægelse i lokalet, så der skal holdes effektivt rent. Mange tæpper testes efter en rengøringsstandard, og lavt luv tæpper er de nemmeste at holde rene.

Det er lettest at fjerne støv og partikler fra glatte gulve. Ifølge Arbejdstilsynets hjemmeside er der flest problemer med støv der, hvor der ligger tæpper. Det bygger dog på en ældre undersøgelse fra dengang, nålefilt var mere udbredt.

- Vi er ikke vilde med tæpper, men hvis de holdes ordentligt rene og skiftes, når de er slidt, er der ikke nogen markant forskel i støvgener med og uden tæpper i dag. Det er i hvert fald ikke noget, vi hører om, siger ingeniør Finn Ganél Christensen fra AT.

Illustration:

Trinlyd er den lyd, der forplanter sig til nabolokaler og underetager. På billedet øverst er den dæmpet ved hjælp af linoleum på korkment. Foto: Lone Rubin


Senest revideret den 23. april 2020