Del: - -

Sådan sørger I for, at installationerne virker

Det er op til bygherren at vælge metoder og proces, så man sikrer, at installationerne virker ved bygningens overdragelse. Det handler om krav, konsekvens og samarbejde

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin, foto: Tom Møenbo, SDU.

Egentlig stilles der en række krav i Bygningsreglementet, som fordrer, at installationer ikke bare skal installeres, men også fungere og leve op til kravene.

- Der står blandt andet, at man skal indregulere og afprøve ventilationssystemer inden aflevering af et byggeri, men sådan er virkeligheden bare ikke, fortæller Søren Aggerholm, der er Emeritus ved Aalborg Universitet, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø.

Han skrev i 2015 en erfaringsopsamling om commissioning og andre metoder til at sikre, at bygningsinstallationer virker ved levering. Målet var at vurdere, om det ville give mening at indføre krav om commissioning i bygningsreglementet.

Bygherren må tage ansvaret på sig

- Alt for ofte fungerer tingene ikke, når de bliver afleveret, men det vil ikke hjælpe at skærpe reglerne. Det er kulturen, der skal ændres, og bygherren må tage ansvar for det. Det er jo helt fjollet at betale for noget, som ikke virker, siger Søren Aggerholm.

Der findes en række forskellige metoder til at sikre, at installationer og automatik i nye bygninger fungerer fra dag et. Formålet er at opnå optimalt indeklima og mindst mulig energiforbrug uden indkøringsproblemer for brugerne. De væsentligste metoder er:

 • Commissioning – en vejledning til den gode proces fra planlægning til drift.
 • Integreret Energidesign – en metode, der sigter mod at tegne den optimale bygning gennem en holistisk tilgang.
 • Performancetest – en proces med klare krav til entreprenør og en afgørende test af installationer.
 • Almindelig indregulering – minimum lovkrav, som er beskrevet i Bygningsreglementet og Dansk Standard.
 • Vejledning til energiberegning - sigter mod mere retvisende beregninger af det forventede energiforbrug.

Læs også: Metoder til test og dokumentation af indeklima

En ny kultur begynder ved begyndelsen

Metoderne overlapper og supplerer hinanden. Uanset hvilken metode og proces byggeriet skal gennemgå, anbefaler Søren Aggerholm, at man gør sig nogle overvejelser, inden der slås streger til bygningen:

 • Jo større og mere komplekst et byggeri er, jo bedre kan det betale sig at investere i byggeproces og test af installationer. Commissioning og Integreret Energidesign er de mest ambitiøse og omfattende processer.
 • Formulér nogle klare krav til installationerne. Hvad skal de yde i forhold til indeklimakrav og energiforbrug?
 • Inddrag arkitekter, ingeniører og entreprenører tidligt i processen, så det sikres, at der stilles realistiske og bygbare krav til installationerne. Samarbejdet kan også sikre, at der afsættes tid nok til at gennemføre byggeriet uden fejl og mangler.
 • Få krav og konsekvenser skrevet ind i kontrakten. Hvem skal betale for kontrollen? Leverandøren eller bygherren?
 • Overvej som bygherre at varsle stikprøvekontrol af en eller flere installationer. Hvis der er fejl – så kan det afføde yderligere kontroller for entreprenørens regning.
 • Hvis bygningen ikke er særlig kompliceret, så pluk i metoderne og udvælg de mest relevante processer.

…og slutter med den gode drift

Når nu I har fået en god og optimal bygning, så investér i driften i form af energiledelse. Det sikrer fortsat energieffektiv drift med optimalt indeklima til følge. Se vejledningen fra Energistyrelsen: Energiledelse i stat og kommuner

Kan det betale sig?

Søren Aggerholm mener helt sikkert, at det kan betale sig for bygherren at kræve, at installationerne virker.

- Hvis man gør noget frem for ingenting, er der helt sikkert økonomi i det. Kunsten er at finde balancen mellem indsats og udbytte. Men ud over, at man kan spare på energien med anlæg, der dur, så tror jeg helt sikkert også, at der er penge at spare ved at have et optimalt indeklima. Det er bare sværere at dokumentere, siger han.

Dertil kommer den tid, bygningens ejer sparer på at finde fejl, efter at bygningen er taget i brug. En proces, der ofte også trækker tænder ud i den juridiske afdeling, fordi der er usikkerhed om, hvem der bærer ansvaret for fejlene.

 


Senest revideret den 21. november 2023