Del: - -

Kort og godt om varme

Det er forår og sommer, indeklimaet skal have taget temperaturen. Er det for varmt, så kommer her en række gode råd til, hvad du kan gøre ved problemet - både på kort og lang sigt.

Nogle nyder, at sveden perler på panden, mens andre har svært ved at koncentrere sig i varmen. Arbejdstilsynet har retningslinjer for, hvornår det er for varmt: Det er det, når temperaturen overstiger 25 grader, selvom det er køligere udenfor.

Læs også

Hvorfor er det for varmt?

Der kan være flere årsager til, at temperaturen kommer over de 25 grader. Her er de mest almindelige:

VARME UDEFRA

 • Solindfald fra vinduer, der ikke er skærmet godt nok af.
 • Dårligt isoleret tag og facade (herunder vinduer med lav isoleringsgrad)

VARME INDEFRA

 • Kropsvarme, hvis der er mange mennesker i et lokale.
 • Utilstrækkelig udluftning og ventilation.
 • Teknisk udstyr. Især ældre pc’ere leverer en del varme, men også kopimaskiner, printere og lignende.
 • Kunstig belysning, hvis der ikke er skiftet til sparrepærer.

Sænk temperaturen her og nu

Hvad kan du gøre her og nu, hvis du oplever problemer med varme? Her er et par forslag til en fælles indsats, der kan sænke temperaturen nu eller i morgen:

 • Skærm af for vinduerne, INDEN solen kommer på.
 • Østvendte vinduer skærmes af, inden du går hjem. Halvdelen af varmen kommer ind inden kl. 8 om morgenen.
 • Er udendørs afskærmning ikke mulig - så rul gardiner eller persienner for.
 • Luft ud. Også om natten eller tidligt om morgenen, hvis det er muligt. Da er luften ude køligst og udluftningen mere effektiv.
 • Flyt teknisk udstyr ud på gangen eller ind i rum, der ikke bruges til ophold.
 • Sluk for standby funktioner på apparater, der ikke bruges. Brug computerens energisparrefunktion og sluk for den, når den ikke er i brug.
 • Få de sidste glødepærer skiftet ud med sparrepærer og sluk for lyset, når det kan undværes.

Hold varmen ud

Når det bare er varmt, så hold det ud, indtil I har fundet en mere langsigtet løsning. Her er et par gode råd til, hvad den enkelte kan gøre. Arbejdsmiljøgruppen kan eventuelt understøtte handlinger med beskeder på intra eller opslag på arbejdspladsen:

 • Find et andet sted at være. Hold møde eller flyt undervisningen udenfor. Tænk fx over, hvor I holder eksamen.
 • Put løst papir i skuffen og luft effektivt ud.
 • Søg skygge eller bare væk fra vinduerne.
 • Slap af – begræns den fysiske aktivitet og hold pauser, hvor det er køligt.
 • Drik masser af vand og tag let og luftigt tøj på.

Læs også

Langsigtede løsninger på problemer med varme

Hvis virksomheden skal investere i nyt udstyr for at komme vedvarende problemer med varmen til livs, skal der et godt beslutningsgrundlag til.

Det kræver viden om problemets omfang og viden om de forskellige muligheder og den effekt, de har. Det betyder også, at det er nu, der skal samles data ind. Lyt til medarbejderne. Det er dem, der oplever problemerne.

Læs også: Måling af temperatur og træk

Når problemet er kortlagt, skal man se på løsninger. Her er nogle gode forslag:

 • Udvendig solafskærmning af vinduer mod øst, syd og vest. Gerne med automatik.
 • Undgå så vidt mulig film på ruderne, da de holder dagslyset ude, når det er ønsket inde.
 • Skift det tekniske udstyr ud med udstyr, der afgiver mindre varme.
 • Automatisk styring af lyset, så det slukker ved meget dagslys, eller når ingen opholder sig i lokalet.
 • Isolering af dårligt isolerede lofter og vægge. Loftet bør ikke overstige 30 grader celsius.
 • Automatisk styret naturlig ventilation sikrer udluftning på de mest optimale tidspunkter.
 • Mekanisk ventilation og køling er energikrævende, men kan være nødvendig.

Læs mere om langsigtede løsninger


Senest revideret den 24. februar 2021