Del: - -

Hedebølge - hvad gør vi?

Hedebølge giver ikke ret til at holde fri fra arbejde. De høje temperaturer accepteres af Arbejdstilsynet. Hvis det derimod ikke er muligt at holde temperaturen under 25 grader i perioder med almindelige temperaturer udendørs, er der grund til at tage affære.

Normalt kan temperaturen holdes på et acceptabelt niveau på 20-22 °C, men temperaturen under en hedebølge kan stige til et niveau indendørs, hvor I er nødt til at tage affære.

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen holdes på 20-22 °C ved stillesiddende eller stillestående arbejde.

Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25 °C, bortset fra perioder med hedebølge.

Hvis det er vanskeligt at holde temperaturen i lokalet under 25 °C i perioder, hvor udetemperaturen ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en hedebølge. For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.

Læs også: Solafskærmning - med gode råd til, hvordan og hvornår I skærmer af

Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25 ºC. Det accepteres af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler.

Sørg for pauser

Ifølge Arbejdstilsynet bør medarbejdere med stillesiddende arbejde have et passende antal pauser, hvis temperaturen er 35 °C og luftfugtigheden er 40 – 60 pct. Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 °C. Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.

Risikogrupper skal have længere pauser eller evt. fri

Ifølge Arbejdstilsynet skal risikogrupper (gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme) evt. have længere pauser eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.

Adgang til drikkevand

Ifølge Arbejdstilsynet skal medarbejderne have adgang til rigeligt drikkevand.

Informér medarbejderne

Hæng gode råd om håndtering af særligt høje temperaturer op på opslagstavlen.

Påklædning

Den enkelte medarbejder kan forsøge at påklæde sig så let og luftigt som muligt – gerne med tøj af bomuld. Hovedet bør dækkes med en kasket el.lign., hvis man er udsat for direkte sol ovenfra.

Læs også: Kort og godt om varme - med gode råd til at holde varmen ud

Varmeudmattelse

Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.

Hedeslag

Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.


Senest revideret den 24. februar 2021