Del: - -

Når vinduer ikke kan/må åbnes

Har I det varmt, er luften tung og trykkende, og kan I af en eller anden årsag ikke åbne vinduerne? Så må I finde andre måder at få tilført frisk luft og køling.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der kan være forskellige grunde til, at man ikke må eller kan åbne vinduerne. De hænger måske i hængslet og kan ikke længere åbnes. Det kan også være, at jeres tekniske afdeling har sagt, at I ikke må åbne vinduerne, fordi det vil påvirke ventilationssystemet uhensigtsmæssigt.

Eller der kan være pædagogiske eller hygiejniske årsager til, at man ikke må åbne vinduerne. Åbner vinduerne ud til stærkt trafikerede områder, har I måske slet ikke lyst til at åbne op for bilos og støj.

Læs også casen: Holder vagt når vi lufter ud

Regler for luftkvalitet

Der er to væsentlige problemstillinger forbundet med vinduer, der ikke kan åbnes:

  • Ét er at få kølet lokalerne om sommeren. Det er til at føle på.
  • Noget andet er at få frisk luft året rundt. Det kan være svært at mærke, når luftkvaliteten forringes, mens man opholder sig i rummet. Vi kender alle det at komme ind i et kontorlokale med mange mennesker og blive mødt af ”muren”. Temperaturen er høj og luftkvaliteten ringe. Man mærker det bare slet ikke i samme grad, når man sidder i rummet.

Der er nogle faste retningslinjer for, hvor mange, der må opholde sig i rum uden ventilation og udluftningsmuligheder. Der skal ifølge arbejdsmiljølovgivningen være 12 m3 luftrum til rådighed pr. person i et lokale uden ventilation.

- Så skal man lige huske at trække inventaret fra. Det fylder også, siger chefkonsulent ved rådgivningsfirmaet Arbejdsmiljøcentret, Jan Glenvig.

Desuden må kontormiljøer og skoler kun i korte perioder opleve en koncentration af CO2 i indeluften på over 1000 ppm (parts per million).

Luftkvaliteten i et rum afhænger af personbelastningen og luftudskiftningen. Derfor er det ofte nødvendigt med mekanisk ventilation.

Sænk temperaturen med bedre ventilation

I arbejdsrum uden mulighed for at åbne vinduer eller på andre måder lufte manuelt ud, bør der være et ventilationsanlæg for at sikre en god luftkvalitet. Er temperaturen i rummet høj, bør I overveje at supplere med køling. Har I ikke køling, kan I udvide driftstiden i varme perioder.

- Ved at køre med ventilationsanlægget om natten kan man udnytte den gratis kolde udeluft. Så starter man morgenen med en mere behagelig temperatur, siger Jan Glenvig og tilføjer, at mange problemer med varme skyldes manglende vedligehold og dårlig indkøring af ventilationsanlægget.

- Det lyder mærkeligt, men vi kan godt opleve, at en virksomhed har kørt i længere tid med et ventilationsanlæg, hvor kileremmen er knækket. Så får man altså ingen frisk luft – kun en el-regning. Det er selvfølgelig særlig problematisk, hvis man ikke kan åbne vinduerne, fortæller Jan Glenvig.

Sænk temperaturen uden ventilation

En god udvendig solafskærmning er afgørende for at kunne holde en behagelig temperatur i solbelastede lokaler. Tænk over, at solen i sommerperioden står op, før I møder, så husk at køre solafskærmningen for de østvendte vinduer, inden I går hjem.

Film på ruderne kan godt sænke varmepåvirkningen fra solen og særligt, hvis filmen er placeret på ydersiden. Vær opmærksom på, at nogle solfilm farver dagslyset. Det kan være uhensigtsmæssigt, hvis man har arbejdsopgaver, hvor korrekt farvegengivelse er vigtig. Det er heller ikke rart at sidde i et rum, hvor det ”altid ser ud som om det er gråvejr udenfor”.

Læs også om: Solafskærmning  og ventilation 

Små decentrale køleanlæg, som eksempelvis en fancoil i loftet, kan sænke temperaturen, og en fane på bordet kan skabe luftcirkulation, der giver en følelse af køling.

- Men det giver altså ikke frisk luft, og man skal huske at tømme eventuelle køleenheder for vand, hvis ikke de er forbundet direkte til afløb – ellers kan der komme en mikrobiel vækst. Bruger man vifter, skal man også vide, at man har valgt at sidde i træk, advarer Jan Glenvig.

Få frisk luft fra decentrale anlæg

Har man ingen ventilation, kan man for relativt små midler anskaffe sig små decentrale ventilationsanlæg. De monteres direkte i en ydervæg.

Anlæggene indblæser frisk udeluft og udsuger den brugte luft i rummet, og via en varmeveksler udnyttes varmen i indeluften i fyringssæsonen. Anlæggene kan desuden forsynes med en køleenhed.

- De kan være rigtig gode til midlertidige løsninger eller i lokaler, hvor det ikke er muligt at etablere et centralt ventilationssystem, siger Jan Glenvig.


Senest revideret den 26. april 2021