Del: - -

Find årsagerne til problemer med temperaturen

Hvis temperaturen overstiger 25 °C i længere tid og under normale forhold, bør problemet løses ifølge Arbejdstilsynet. Det samme gælder, hvis det er for koldt. I starter med at identificere og forstå problemet gennem kortlægning – fx med APV.

Hvis I har det for varmt eller for koldt, og de almindelige gode råd ikke løser problemet, så skal I måske i gang med mere varige og omfangsrige løsninger.

Inden kan det være hensigtsmæssigt at starte en systematisk undersøgelse af problemernes art og omfang.

I kan med fordel bruge samme fremgangsmåde som ved arbejdspladsvurderingerne (APV) – dvs. gennem kortlægning, vurdering, prioritering og opfølgning. Så kommer I hele vejen rundt om problemstillingen, inddrager medarbejderne og får alle aspekter medtænkt.

Kortlægningen er grundlaget for at kunne vurdere problemernes omfang og prioritere, hvor det er vigtigst at sætte ind med afhjælpende tiltag.

Gå grundigt til værks

Allerførst bør I undersøge, om de løsninger, I allerede har, fungerer som de skal. Gør de det, begynder I at svare på konkrete spørgsmål som fx:

  • Hvem og hvor mange er berørt af problemet?
  • Er der problemer i få dage eller længere perioder?
  • Opleves varmen/kulden i hele bygningen eller specifikke rum?
  • Hvilke varmekilder både udefra og indefra er medvirkende til at skabe de høje temperaturer?
  • Hvor oplever I, at kulden kommer fra?

Mange af svarene kan du finde ved at gennemgå bygningen, interviewe medarbejdere, drøfte problemerne på personalemøder eller igangsætte spørgeskemaundersøgelser.

I nogle tilfælde kan det være relevant at få foretaget tekniske målinger af temperaturforholdene på arbejdspladsen.

Se, hvordan I gør det her: Måling af temperatur og træk

Hvad er årsagen

Når I skal finde årsagen til jeres problemer, kan I hente inspiration i de her artikler:

Vurdering og handleplan

Herefter er det vigtigt at udarbejde konkrete løsningsforslag og opstille en handlingsplan for, hvad der praktisk skal gøres.

Ofte har arbejdsmiljøgruppen selv tilstrækkelig viden til at afhjælpe mange af problemerne. Måske skal ventilationsanlægget indstilles anderledes eller markisen slås ud, inden solen står på vinduerne. Det kan også være, at problemet er så kompliceret, at det er nødvendigt at hente hjælp udefra fx hos Arbejdstilsynet eller eksterne konsulenter.

Læs mere om varmekilder og langvarige løsninger:

Opfølgning på tiltagene

De tiltag og aktiviteter, kortlægningen af problemerne munder ud i, skal altid følges op for at sikre, at de har fungeret efter hensigten og har fjernet generne i tilstrækkelig grad.

  • Er der opstået nye indeklimagener?
  • Er det nødvendigt med yderligere tiltag?
  • Hvordan virker fx solafskærmningen eller isoleringen?

Senest revideret den 01. marts 2021