Del: - -

Ventilationen var en udfordring under ombygning af Svanepunktet

Lav loftshøjde og flere forskudte plan gjorde det nødvendigt at bruge decentral ventilation i ombygningen af Farum Midtpunkt, der nu er blevet til plejecenter, rehabilitering mm. Andre steder fylder central ventilation en del. Det har betydet, at man har ændret anvendelse af nogle lokaler.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der er efterhånden kommet styr på de træk- og støjgener fra ventilationen, som medarbejderne i Svanepunktet i Farum Midtpunkt har haft, siden de første flyttede ind i maj 2015. Undervejs har mange været udfordret af de gamle bygningers natur – fra projektering til ibrugtagning.

Svanepunktet er indrettet i arkitekttegnede, modernistiske boliger fra begyndelsen af 1970’erne. Dengang var kravene om ventilation helt anderledes end i Bygningsreglementet BR10, som har været udgangspunktet for renoveringen.

Ventilation måtte tænkes ud af boksen

De tidligere boliger er omdannet til plejeboliger, rehabilitering, bofællesskab og genoptræning – hvor mange kommunale medarbejdere har deres gang. Ventilationen er en væsentlig faktor for at skabe et godt bo- og arbejdsmiljø.

Men bygninger i flere forskudte plan og lav loftshøjde har været en udfordring for Niras, der var rådgivende ingeniørfirma på opgaven. Der skulle ikke alene gøres plads til efterisolering, men også til ventilation i en helt anden dimension end tidligere, hvor der bare var en simpel udsugning.

- Vi var nødt til at tænke helt ud af boksen. Geometrien med niveauforskelle og lav etagehøjde på 2,8 meter pressede designet. Vi måtte finde forskellige løsninger alt efter, hvad der var muligt. Der var for eksempel ikke plads til at føre store kanaler til central ventilation i boligerne. Derfor valgte vi at etablere decentral ventilation der, fortæller civilingeniør på opgaven, Maja Heiede Christensen.

Langtidssikring af decentral løsning

For at langtidssikre den decentrale løsning, er selve ventilationsenheden placeret inde i boligen med en kanal til facaden. En rund rist dækker hullet.

- Dermed kan man altid skifte ventilationsenheden uden at skulle ændre på facaden igen, fortæller Maja Heiede.

Enheden har varmeveksling, så indsugningsluften bliver varmet op af udsugningsluften. I de lidt større fællesrum, personalerum og genoptræningscenter var det akkurat muligt at etablere centrale ventilationsløsninger.

Problemer med træk og støj i begyndelsen

Boligselskabet KAB er bygherre, og Furesø Kommune lejer sig ind i bygningerne. Overdragelsen gik imidlertid ikke helt, som brugerne kunne have ønsket sig. Der opstod nemlig hurtigt problemer med ventilationen. Særligt i nogle kontorer, hvor der var meget træk og støj.

- Der blev målt alt for kraftig indblæsning nogle steder. Noget af det skyldtes, at det var muligt manuelt at skrue på anlægget, og det gjorde medarbejderne. Det fik så indflydelse på de tilstødende rum, og den information var der ingen, der havde givet os. Noget andet skyldtes udformningen og placeringen af indblæsning og udsugning, fortæller konsulent og projektleder i Furesø Kommune, Agnete Christensen.

Ventilationen fylder meget

Arbejdstilsynet var på besøg, og der kom hurtigt styr på det.

- Tilsyn eller ej. Det var relevante klager, og vi havde reageret under alle omstændigheder. Vi løste det ved bl.a. at få centralt personale til at indstille ventilationen korrekt, og herefter skrue den decentrale indstilling fast, siger Agnete Christensen.

Personalet er generelt blevet overrasket over, at ventilationen fylder så meget. Nogle steder må man dukke sig, hvis man er over en meter og firs høj, og det har endda været nødvendigt at ændre anvendelse af nogle lokaler.

- Mine tilbagemeldinger tyder på, at vi kommer nogenlunde i mål. Det har dog givet os nogle udgifter som lejere, som vi bestemt ikke havde forventet, siger Agnete Christensen.

Anbefaler involvering og overlevering

Ventilationsrørene er synlige i personalerummene, men i boligerne er de blevet dækket ind af en kasse.

- Det er okay med New Yorker stil på kontorerne, men i boligerne bad vi om at få rørene dækket. Det var lidt for råt, og så blev der også lyttet til os, siger Agnete Christensen.

Hendes anbefaling til andre arbejdspladser, der skal flytte ind i renoverede huse, er især to ting:

  • Sørg for at medarbejderne bliver inddraget i byggeprocessen
  • Sørg for at få en ordentlig overlevering af alle tekniske installationer, så det virker med det samme, og så brugerne forstår at bruge det rigtigt.

Senest revideret den 26. april 2021