Del: - -

Ventilation uden træk og med indflydelse

Lisbjerg Skole har ventilationslofter med lav puls. Luften skiftes langsomt ud og giver derfor ingen træk. Temperaturen på indblæsningsluften holdes lidt lavere end rumtemperaturen, så den nye luft falder til gulvet, og gammel luft suges ud gennem udsugningsarmaturer i loftet. Lofterne har samtidig gode akustiske egenskaber.

På Lisbjerg skole har de fået ventilationslofter med lav puls - det giver et indeklima med frisk luft og uden træk

Foto: Lone Bolther Rubin

- Når 25 børn åbner madpakkerne på samme tid, så kan man godt få lyst til at lufte ud, og det gør jeg også. Men ellers fungerer ventilationen godt, siger Jakob Holme Prag.

Han er lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Lisbjerg Skole, der blot er fire år gammel. Ventilationen i klasseværelserne er mekanisk, men den giver stort set ingen gener med træk, og tilfredsheden er stor.

Lav ventilationspuls øger komforten

Der fyldes luft ind i rummene gennem Troldtekt træbetonplader i loftet, der samtidig har gode akustiske egenskaber. Den store overflade gør, at man kan sende store mængder luft ind med en lav hastighed, kaldet lavimpuls indblæsning.

Temperaturen på indblæsningsluften holdes lidt lavere end rumtemperaturen, så den nye luft falder til gulvet, og gammel luft suges ud gennem udsugningsarmaturer i loftet. Test har vist, at systemet også er effektivt, selvom indblæsningsluften har samme temperatur som rumluften.

Forvaltningen har været med i udviklingen

Metoden giver færre trækgener end traditionel fortrængningsventilation, hvor luften typisk blæses ind gennem armaturer ved gulvet. Børn og unges bygningsafdeling i Aarhus Kommune er meget tilfreds med løsningen.

- Vi var med til at teste systemet sammen med fabrikanten og Ingeniørhøjskolen. Der blev målt på temperatur, luftkvalitet og luftbevægelse, og resultaterne var overbevisende. Vi har mange skoler med traditionelle ventilationssystemer, og der er tit problemer med træk. Det har vi ikke her, siger Ole Søgaard, der er ingeniør i Børn og Unges bygningsafdeling ved Aarhus Kommune.

Styret efter behov til stor tilfredshed

Luften tilføres efter behov. Det vil sige, at luftudskiftningen tilpasses temperatur og indhold af CO2 i luften i hvert enkelt klasselokale.

Der var store forventninger til indeklimaet på den nye skole, men i begyndelsen var der også skuffelser. Det blev meget varmt om sommeren, og personalet fik at vide, de skulle holde vinduerne lukket.

Løsningen blev at ventilere om natten i de varmeste perioder, så der var køligt fra morgenstunden. Samtidig løste leverandøren et indkøringsproblem med trykforholdene i anlægget, der resulterede i støj.

I orden at åbne vinduerne

Begge dele har hjulpet, så nu er der stort set ikke klager længere. Måske fordi folk også har taget sig den frihed at åbne vinduerne, når de har lyst.

- Det er også i orden. Om sommeren påvirker det ikke systemet. Om vinteren lukker de nok hurtigt igen af sig selv, siger Asger Nybo Larsen, der er ingeniør i Bascon, der har dimensioneret ventilationssystemet.

Skolens serviceleder Kim B. Larsen tilføjer, at ventilationssystemet ikke er den store strømsluger på den moderne skole. Uanset om lærerne åbner vinduerne eller ej.

FAKTA:

  • Traditionel ventilation via armaturer i loft eller væg blæser luft ind med 2-3 m/sek.
  • Indblæsning med lav impuls via Troldtekt lofter sker med en hastighed på kun ca. 10 cm/sek.
  • Den lave indblæsningshastighed gør, at der ikke føles træk. Test viser, at luften skiftes ligeså effektivt ud. 

Senest revideret den 16. februar 2024