Del: - -

Gamle bygninger fungerer ofte bedst med naturlig ventilation

Aarhus Universitet er en hel by af nye og gamle bygninger med alt fra store auditorier til små enkeltmands kontorer. De har alle indbygget mekanisk ventilation, men som regel er det slukket i de små kontorer i de gamle bygninger.

De har alle indbygget mekanisk ventilation, men som regel er det slukket i de små kontorer i de gamle bygninger.

- Mekanisk ventilation kan give trækgener i de gamle bygninger, fordi vinduerne ikke er helt tætte, og fordi folk vælger at holde dørene til kontorerne åbne, siger bygningschef Bent Lorenzen.

Tre kan blive enige

Han oplever derfor, at medarbejderne er mere tilfredse med indeklimaet, når de selv kan regulere det med termostat og udluftning. I de lidt større kontorer, er han dog nødt til at ventilere mekanisk.

- Tre personer kan godt blive enige om, hvornår vinduet skal åbnes og lukkes, men når der er flere i lokalet, bliver det sværere at opnå enighed om niveauet for udluftning og temperatur, siger han.

Sværere at styre temperaturen i de nye bygninger

Til gengæld er det let at styre temperaturen i de gamle bygninger. Den tunge bygningsmasse gør, at temperaturen udvikler sig langsommere. Det bliver ikke så varmt om sommeren.

I de nye bygninger er der ingen trækgener fra ventilationsanlægget, men om sommeren er det svært at styre temperaturen.

- De reagerer hurtigere på varmepåvirkningen om sommeren. Derfor har vi flere klager i de nye bygninger, siger han.

Medarbejderne kan godt åbne vinduerne i de nye kontorer, men energirammen på bygningerne forudsætter faktisk, at de ikke gør det.

- Det giver også ubalance i anlægget, men der er da nogle, som gør det alligevel, siger Bent Lorenzen.


Senest revideret den 19. april 2020